„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Szkolenie FIO - 2018 Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego II Podkarpackie Forum Obywatelskie 15 lat Podkarpackiego Banku Żywności KGW Szczawne-Kulaszne laureatem plebiscytu Nowin Niefinansowane szkolenie FEAD w Krempnej Zima u Widurków Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego Radio Rzeszów w Beskidze Niskim Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna I Podkarpackie Forum Obywatelskie Walne Zgromadzenie 2016 Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Mirosława Widurek w RDPP I Konkurs Kulinarny Podsumowanie FEAD 2015 Wizyta w Banco de Alimentos Madrid Spotkania i konsultacje NGO Fead 2016 Zdjęcia roku 2016 ela_makos_pozegnanie Jedzmy swoje O Seniorach w Radio Rzeszów II Konkurs "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego" Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego dzien_wolontariusza wizyta_w_tesco wigilia_w_banku_zywnosci Świąteczna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

 

Strona główna
W górę

 

 

 

W dniu 14 listopada 2015 roku o godzinie 12.00 w Sali Domu Ludowego w Kątach odbyło się spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego.

W spotkaniu wzięli udział wolontariusze Stowarzyszenia „Dla Równości”, radni, sołtysi wsi Beskidu Niskiego, gospodynie z kół gospodyń wiejskich.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Dyrektor Biura Poselskiego Posła Bogdana Rzońcy, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie Dorota Jęczmienionka, Zastępca Burmistrza Miasta Dukla Elżbieta Wróbel, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski, Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa twórczości oraz kiermasz wyrobów Kół Gospodyń Wiejskich ze wsi Beskidu Niskiego. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Sekretarza Stowarzyszenia „Dla Równości” Mirosławy Widurek.

Następnie nastąpiło wręczenie Certyfikatów i Aniołów  Dobroczynności. Poczęstunek przygotowały gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kątach. Imprezę prowadził Dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie Jerzy Dębiec. Podczas spotkania odbył się również koncert wokalistki Katarzyny Makoś laureatki wielu konkursów i przeglądów piosenki.

Wspaniale zaprezentowali się gospodarze spotkania Tadeusz Źrebiec sołtys wsi Kąty i Krystyna Źrebiec Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kątach, którzy dopięli organizację spotkania do najdrobniejszego szczegółu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie 5 lat działań, które w formie ulotki otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Galerie fotografii

W służbie szlachetnej idei…

W listopadzie 2011 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej utworzono „Koalicję sołtysów” kilku wsi Beskidu Niskiego. Dzięki współpracy z nimi, w dniach 23, 25, 29 i 30 listopada 2011r., udzielono pomocy żywnościowej rodzinom z gmin Dukla i Chorkówka. Na jedną osobę wypadło: 2 szt. herbatników, 2 szt. kaszy jęczmiennej z gulaszem, 2 szt. kaszy jęczmiennej z warzywami, 2 kg mąki pszennej, 2 szt. makaronu świderki, 2 szt. makaronu muszelki, 2 szt. makaronu z gulaszem, 1 kostka masła, 1l mleka, 2 szt. płatków kukurydzianych, 1 kg ryżu, 2 szt. serków topionych, 2 puszki zupy pomidorowej z ryżem. Łącznie ok. 14kg żywności na osobę. Akcją objęto następujące wsie: z Gminy Dukla (1811 osób): Tylawa  123 osoby, Zyndranowa 81 osób, Barwinek 163 osoby, Mszana 78 osób, Cergowa 180 osób, Równe 260 osób, Zawadka Rymanowska 180 osób, Głojsce 152 osoby, Łęki Dukielskie 273 osoby, Iwla 120 osób, Chyrowa 80 osób, Olchowiec 121 osób. Z Gminy Chorkówka (889 osób): Draganowa 353 osoby, Sulistrowa 218 osób, Kobylany 117 osób, okolice Sulistrowej 201 osób. Łącznie pomocą objęto 2700 osób, którym przekazano 36 810kg żywności.

Takie były początki Akcji Pomocy Charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dla Równości” we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie. Zachęcone powodzeniem akcji, zgłosiły się do współpracy również inne wsie. Powodzenie akcji było możliwe dzięki zaangażowaniu sołtysów mających doskonałe rozeznanie w środowisku. Utworzona z Sołtysami 27 wsi Dukielszczyzny i Gminy Chorkówka koalicja, powiększona o Koła Gospodyń Wiejskich z Gmin: Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski i Tarnowiec do dzisiaj niesie pomoc żywnościową mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego i Pogórza.

Pomocą objęto osoby, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, podeszłego wieku, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W pierwszym roku działalności łącznie wydano ponad 100 ton żywności dla 7556 osób na kwotę 166 732zł zł.

Następne lata to coraz większy zasięg Akcji. Np. w dniach 31.01.2013 – 31.03.2013 Stowarzyszenie "Dla równości" w Draganowej we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie w ramach akcji pomocy żywnościowej dla wsi Beskidu Niskiego w ramach projektu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD 2012 utworzono koalicję z Sołtysami, Prezesami OSP, Przewodniczącymi KGW i Radnymi Gmin 46 wsi Beskidu Niskiego. W Akcji wzięło udział 13133 osoby, co stanowi 47,2% ogółu populacji zamieszkałej na terenie objętym działaniami. Akcją objęto 5 gmin (Chorkówka, Dukla, Dębowiec, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród) i dwa powiaty (Jasielski i Krośnieński).

Ideą Akcji było objęcie nią ludzi znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej ludzie korzystający z instytucjonalnej opieki społecznej mają wyrobione mechanizmy informowania służb o swoich potrzebach, natomiast (szczególnie w naszych stronach – Beskid Niski i Pogórze) pozostaje wielka grupa ludzi, którzy nie umieją lub nie chcą wyartykułować swoich problemów i potrzeb. Wobec tego Stowarzyszenie „Dla Równości” zaproponowało w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Banku Żywności utworzenie koalicji na rzecz tych ludzi. Koalicję ludzi znających mieszkańców i ich aktualną sytuację życiową. Koalicję utworzyło kilkadziesiąt osób: sołtysi wsi, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia działające na tym terenie. To oni odpowiadają za to, kto otrzymuje pomoc i w jakim zakresie, tworzą listy i swoim podpisem pod każdym nazwiskiem gwarantują rzetelność informacji. Dokumentacja podlega kontroli Banku Żywności i jak dotychczas nie wniósł on żadnych zastrzeżeń ani uwag krytycznych dotyczących Akcji.

Od roku 2014 Stowarzyszenie „Dla Równości” prowadzi również dostawy owoców i warzyw. Dostawami owoców i warzyw objęto 2 powiaty, 7 gmin i kilkadziesiąt wsi oraz osiedla miast: Krosna i Jasła. Opieką objęto ok. 36 000 osób. Rozdano 1 375 620 kg owoców i warzyw wyprodukowanych przez polskich rolników. Partnerem Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej i zarazem organizatorem akcji jest Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie. Dystrybucją zajmują się sołtysi wsi lub członkowie lokalnych organizacji: kół gospodyń wiejskich, OSP, klubów sportowych. Pomoc ta objęła gminy: Nowy Żmigród (wsie: Łysa Góra, Siedliska, Grabanina, Stary Żmigród, Makowiska, Nienaszów, Jaworze, Sadki, Skalnik, Sośniny, Łężyny, Gorzyce, Toki, Kąty, Mytarka, Brzezowa, Desznica i Nowy Żmigród),  Osiek Jasielski (wsie: Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Świerchowa, Mrukowa, Czekaj, Samoklęski, Wola Załęska, Załęże, Folusz); Tarnowiec (wsie: Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace, Łajsce, Glinik Nowy, Glinik Polski), Dukla (wsie: Równe, Jasionka, Cergowa, Lipowica, Zawadka Rymanowska, Tylawa, Mszana, Nowa Wieś, Iwla, Teodorówka, Nadole, Dukla, Olchowiec, Barwinek, Zyndranowa, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Głojsce), Chorkówka (wsie: Przylaski, Poraj, Sulistrowa, Draganowa, Kopytowa, Żeglce).

Dębowiec (wsie: Cieklin, Dobrynia, Wola Cieklińska); Krempna (wsie: Kotań, Myscowa, Świątkowa Mała, Krempna, Wyszowatka, Świątkowa Wielka, Polany, Wrzosowa Polana, Grab, Ożenna), Jedlicze (wsie: Moderówka, Jaszczew, Męcinka), Krosno - Osiedle Południe, Jasło - Osiedle Żółków i Osiedle Niegłowice.

Inicjatorem wszystkich poczynań Stowarzyszenia „Dla Równości” jest Sekretarz Stowarzyszenia - Mirosława Widurek. Koordynatorami Koalicji w poszczególnych gminach są” Teresa Laskowska i Tadeusz Źrebiec w Gminie Nowy Żmigród, Tomasz Węgrzyn i Mariusz Folcik w Gminie Dukla, Stanisław Chodak, Paweł Zaleski i Gabriel Czaja w Gminie Chorkówka, Grażyna Rak w Gminie Pielgrzymka; Małgorzata Mroczka i Mariusz Bryjak w Gminie Krempna, Lucjan Paja w Gminie Tarnowiec. W 2015 roku rozpoczął się kolejny Program pomocy: FEAD 2015. Obejmuje on w całości Gminy: Nowy Żmigród (19 wsi) i Krempna (10 wsi), część Gminy Osiek jasielski (2 wsie) i część Gminy Chorkówka (3 wsie), łącznie ok. 2300 osób. Dotychczas zrealizowano 3 dostawy na łączną ilość 95 ton żywności.

 Galerie zdjęć

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Galeria 7

Galeria 8

Galeria 9

Galeria 10

Galeria 11

Galeria 12

Galeria 13

Galeria 14

Galeria 1

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 2

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 3

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 4

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 5

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 6

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 7

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 8

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 9

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 10

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 11

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 12

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 13

.

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 14

.

do góry strony

do spisu galerii

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Program wartszatów kulinarnych: Kołaczyce, Polany, Światkowa Wielka i Krempna

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Fotoreportaż z wydawania żywności FEAD 2017 20 marca 2018

Wydawanie żywności w marcu: 21.03 Draganowa, 21.03 Żeglce, 21.03 Sulistrowa (w DL Pielgrzymka)21.03 Kopytowa (w DL Pielgrzymka)

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Reportaż z dostawy żywności w dn. 22 i 28 lutego 2018r.

Warsztaty Kulinarno-dietetyczne w marcu 2018r.

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2018