„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Spotkania i konsultacje NGO
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Szkolenie FIO - 2018 Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego II Podkarpackie Forum Obywatelskie 15 lat Podkarpackiego Banku Żywności KGW Szczawne-Kulaszne laureatem plebiscytu Nowin Niefinansowane szkolenie FEAD w Krempnej Zima u Widurków Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego Radio Rzeszów w Beskidze Niskim Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna I Podkarpackie Forum Obywatelskie Walne Zgromadzenie 2016 Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Mirosława Widurek w RDPP I Konkurs Kulinarny Podsumowanie FEAD 2015 Wizyta w Banco de Alimentos Madrid Spotkania i konsultacje NGO Fead 2016 Zdjęcia roku 2016 ela_makos_pozegnanie Jedzmy swoje O Seniorach w Radio Rzeszów II Konkurs "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego" Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego dzien_wolontariusza wizyta_w_tesco wigilia_w_banku_zywnosci Świąteczna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

 

Strona główna
W górę

 

Spotkania i konsultacje NGO z Beskidu Niskiego w 2016 roku

        Od sierpnia do grudnia 2016r. Mirosława Widurek członek Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizowała konsultacje i spotkania NGO działajacych w trzech powiatach Wojewodztwa Podkarpackiego: Krośnieńskiego, Jasielskiego i Sanockiego, w gminach: Dukla, Jaśliska, Nowy Żmigród, Komańcza, Osiek Jasielski i Krempna. Głównym wnioskiem ze spotkań była potrzeba utworzenia Centrum Wolonrtariatu dla Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Mirosława Widurek podjęła się przedstawić problem Podkarpackiej Radzie Działalnosci Pożytku Publicznego oraz Wójtom i Burmistrzom Gmin Beskidu Niskiego.

Odbyło się siedem spotkań:

19 sierpnia 2016r. w Dukli

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2    galeria zdjęć nr 3    galeria zdjęć nr 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

24 sierpnia 2016r. w Jaśliskach

galeria zdjęć

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 sierpnia w Łysej Górze (Gmina Nowy Żmigród)

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 września 2016r. w Komańczy

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16 września 2016r. w Osieku Jasielskim

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 grudnia 2016r. w Krempnej

galeria zdjęć

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Cykl zakończyło spotkanie w Komańczy w dniu 9 grudnia 2016r. Było ono połączone ze szkoleniem na temat pozyskiwania środków z ROPS w Rzeszowie. Wzięli w nim udział pozarządowcy ze wszyskich gmin wymienionych wcześniej.

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Spotkanie 19 sierpnia 2016r. w Dukli.

    Spotkanie odbyło sie w Domu Ludowym w Cergowej. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.  Ponadto Pan Łukasz Kosiba z ROPS w Rzeszowie przeprowadził szkolenie na temat pozyskiwania środków z ROPS.

Galeria zdjęć Dukla 1

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 2

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 3

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 4

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Spotkanie 24 sierpnia 2016r. w Jaśliskach

    Spotkanie odbyło sie w Urzędzie Gminy w Jaśliskach. Poruszono następujące tematy: potrzeba szkolenia z ROPS na temat pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym; ponownego sfromułowania wniosku o grant na rewitalizację rynku w Jaśliskach; brak wolontariuszy. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.

Galeria zdjęć Jaśliska

.

do spotkania w Jaśliskach

do spisu spotkań

Spotkanie 25 sierpnia w Łysej Górze (Gmina Nowy Żmigród)

    Spotkanie obyło sie w Domu Ludowym w Łysej Górze. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie nie posiada samodzielnego pomieszczenia na swoją działalność, co stanowi poważny mankament.

Galeria zdjęć Łysa Góra nr 1

.

do spotkania w Łysej Górze

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Łysa Góra nr 2

.

do spotkania w Łysej Górze

do spisu spotkań

Spotkanie 14 września 2016r. w Komańczy

        Spotkanie odbyło sie w Bibliotece Gminnej w Komańczy. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.

Galeria zdjęć Komańcza nr 1

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Komańcza nr 2

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Spotkanie 16 września 2016r. w Osieku Jasielskim

Spotkanie odbyło sie w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkanie w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r. Stowarzyszenia wyraziły potrzebę: szkolenia z ROPS na temat pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie.

Galeria Osiek Jasielski nr 1

.

do spotkania w Osieku Jasielskim

do spisu spotkań

Galeria Osiek Jasielski nr 2

.

do spotkania w Osieku Jasielskim

do spisu spotkań

Spotkanie 17 grudnia 2016r. w Krempnej

Spotkanie było działaniem towarzyszącym w ramach działań niefinansowanych w POPZ 2014-2020

 

Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna w Krempnej przedstawiło wnioski z ewaluacji 2016r. projektu "Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych w Gminie Krempna" realizowanego przy współpracy z Fundacją "Zielona Arka". 

Galeria zdjęć Krempna

.

do spotkania w Krempnej

do spisu spotkań

Spotkanie w Komańczy w dniu 9 grudnia 2016r.

        Wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń ze wszystkich powiatów, które objęty były cyklem spotkań. Mirtosława Widurek podsumowała swoją aktywnośc w zakresie budowania współpracy stowarzyszeń z terenu Veskidu Niskiego (w Wojwedztwie Podkarpackim) a nastepnie Pan Łukasz Kosiba z ROPS w Rzeszowie przeprowadził szkolenie z zakresu pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

Galeria zdjęć Komańcza nr 1

.

 

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Komańcza nr 2

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Program wartszatów kulinarnych: Kołaczyce, Polany, Światkowa Wielka i Krempna

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Fotoreportaż z wydawania żywności FEAD 2017 20 marca 2018

Wydawanie żywności w marcu: 21.03 Draganowa, 21.03 Żeglce, 21.03 Sulistrowa (w DL Pielgrzymka)21.03 Kopytowa (w DL Pielgrzymka)

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Reportaż z dostawy żywności w dn. 22 i 28 lutego 2018r.

Warsztaty Kulinarno-dietetyczne w marcu 2018r.

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2018