„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Szkolenie FIO - 2018 Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego II Podkarpackie Forum Obywatelskie 15 lat Podkarpackiego Banku Żywności KGW Szczawne-Kulaszne laureatem plebiscytu Nowin Niefinansowane szkolenie FEAD w Krempnej Zima u Widurków Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego Radio Rzeszów w Beskidze Niskim Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna I Podkarpackie Forum Obywatelskie Walne Zgromadzenie 2016 Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Mirosława Widurek w RDPP I Konkurs Kulinarny Podsumowanie FEAD 2015 Wizyta w Banco de Alimentos Madrid Spotkania i konsultacje NGO Fead 2016 Zdjęcia roku 2016 ela_makos_pozegnanie Jedzmy swoje O Seniorach w Radio Rzeszów II Konkurs "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego" Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego dzien_wolontariusza wizyta_w_tesco wigilia_w_banku_zywnosci Świąteczna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

 

Strona główna
W górę

W dniu 10 czerwca 2016r. w Łysej Górze w gminie Nowy Żmigród obradowała Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego. Rozmawiano o pomocy prawnej i finansowej, której może im udzielić samorząd województwa - na przykład finansując tak zwany wkład własny w projektach unijnych.

O kierunkach i zasadach takiej współpracy członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dyskutowali z przedstawicielami blisko 90 organizacji pozarządowych z 9 gmin powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski.

W ubiegłym roku samorząd województwa wydał ponad 5 mln złotych na organizacje pozarządowe. Żeby łatwiej sięgać po te fundusze zdaniem samorządowców warto powoływać Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Pan Wojciech Zając. W spotkaniu wzięli udział:

Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Karolina Bogusz – Dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Anna Tworz - Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Monika Bernat - Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

Pani Mirosława Widurek – Sekretarz Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Mariusz Augustynek - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Łukasz Kotulak - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Przedstawiciel Pani Ewy Draus - Radnej Sejmiku Podkarpackiego, członka Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Wójt Gminy Dębowiec Pan Zbigniew Staniszewski,

Wójt Gminy Krempna Pan Kazimierz Miśkowicz,

Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara,

Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Pan Radosław Kujawski

Pani Ewa Kaczmarska-Więckowska Prezes Krośnieńskiego Koła Sołtysów,

Pani Daniela Baraniewicz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego.

        Do Łysej Góry przyjechało ponad 150 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z Beskidu Niskiego i Pogórza: strażacy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia kulturalne, charytatywne i regionalne. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za kontakty samorządów z organizacjami pozarządowymi.

         W gościnnych progach Domu Ludowego w Łysej Górze przybyłych witała Pani Teresa Laskowska - Sołtys Wsi Łysa Góra i Radna Gminy Nowy Żmigród. Zebranych powitał Wójt Gminy Nowy Żmigród, Pan Grzegorz Bara. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wskazał na wielką wagę organizacji pozarządowych i ich rolę w życiu publicznym. Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Pani Anna Tworz mówiła o tworzeniu lokalnych rad działalności pożytku publicznego i ich zadaniach. Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Monika Bernat przedstawiła możliwości uzyskania dotacji z ROPS przez organizacje pozarządowe. W dyskusji poruszono wiele ważnych dla organizacji pozarządowych problemów. Najważniejsze z nich to zwiększenie ich wpływu na rozwiązywanie lokalnych problemów oraz pomoc w uzyskaniu finansowania działalności.

          Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej atmosferze. Imprezę uświetniła swoim występem młoda artystka Katarzyna Makoś. Stronę kulinarną zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze oraz ościennych wsi.

         Po spotkaniu Wójt Gminy Nowy Żmigród zaprosił gości na krótką wycieczkę w najciekawsze miejsca Gminy. Jeden z najlepszych przewodników beskidzkich, Pan Roman Frodyma (autor wielu monografii o Zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych), pokazał członkom RDPP zabytkowe obiekty sakralne i cmentarze z I Wojny Światowej: w Łysej Górze, Nowym Żmigrodzie, Desznicy i Smolniku. Podziwiano również piękne widoki Beskidu Niskiego.

        Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie przygotowała relację ze Spotkania.

 

Poniżej kilka galerii zdjęć ze spotkania:

Galeria I

Galeria II

Galeria III

Galeria IV

Galeria V

Galeria VI

Galeria VII

Galeria VIII

Galeria IX

Galeria X

Galeria XI

Galeria XII

Galeria XIII

Galeria XIV

Galeria XV

Galeria XVI

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria I

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria II

.

Galeria III

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria IV

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria V

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria VI

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria VII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria VIII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria IX

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria X

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XI

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XIII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XIV

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XV

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XVI

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Program wartszatów kulinarnych: Kołaczyce, Polany, Światkowa Wielka i Krempna

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Fotoreportaż z wydawania żywności FEAD 2017 20 marca 2018

Wydawanie żywności w marcu: 21.03 Draganowa, 21.03 Żeglce, 21.03 Sulistrowa (w DL Pielgrzymka)21.03 Kopytowa (w DL Pielgrzymka)

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Reportaż z dostawy żywności w dn. 22 i 28 lutego 2018r.

Warsztaty Kulinarno-dietetyczne w marcu 2018r.

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2018