„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Aktualności Nasze działania O nas Publicystyka Media o nas i u nas Na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Spotkanie w Sandomierzu
Strona główna W górę I kamień Milowy Liderzy kooperacji II Kamień Milowy Liderzy Koperacji Porozumienie z 13.05.2019 Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji Spotkanie w Sandomierzu

 

Strona główna
W górę

Publicystyka

Dlaczego single?

Dwa światy
w jeden dzień

Zmiany w Policyjnej Krajowej Mapie Zagrożeń

Święto hojnego kapelusza

Polityczne żebractwo
nie ma barw

Jak to się mówi: "szacun"

Wyznawcy kultu: „Bo nam się to należy”

Żołnierzyki na wojence

Czuć się wśród ludzi dobrze

W drodze cz. 2

W drodze cz. 1

Spotkanie po latach

Dałam się nabrać jak dziecko

Podzieleni ale  czy  zadowoleni?

Czas wypalenia?

Wściekła.
W miejscu: Beskid Niski

Podróż w nieznane

Nazywam się dobro

Akt desperacji

Przecież to takie proste

Jest tyle dobra wokół nas

Odwrócony Janosik

Dokąd zmierzamy?

Dokąd zmierzamy?

Ale się porobiło!

Bo w nas jest moc!

Trzeci sektor czy retrospołecznik

Bądźmy lepsi

Patriotyzm

Odwaga, obłuda, strach...

Bawmy się, bawmy. Przecież organizacje i tak będą harować!

Czy bezdomność to zagrożenie?
Jeśli tak to dla kogo?

W dniach 9-11 czerwca 2019r. w Sandomierzu odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw Programu "Liderzy Kooperacji"

 Na skróty

 • Model kooperacji w gminach wiejskich - materiał dla powiatów i gmin oraz animatorów modelu Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa: pdf jpg

 • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy: pdf jpg

 • Wzór koszyków usług w ramach 4 modułów Schematom STOP xls

 • Przykładowa lista usług i aktywności - Gmina Zarzecze pdf jpg

 • Przykładowa wojewódzka lista usług i aktywności pdf jpg

 • Galeria zdjęć ze spotkania: galeria

 • do góry strony

II kamień milowy zakładający testowanie wypracowanego Modelu kooperacji w praktyce, będzie trwał do września 2020 roku. Aktualnie trwają prace wprowadzające do tego etapu projektu.

W ciągu trzech miesięcy, które upłynęły od ostatniego spotkania makroregionalnego przeprowadzono rekrutację 30 gmin wiejskich i 20 powiatów, które wezmą udział w drugim etapie projektu, a także zawiązano Wojewódzkie Zespoły Kooperacji, składające się z przedstawicieli podmiotów wojewódzkich i członków Zespołów ds. Modelu z 5 województw. Aktualnie podpisywane są porozumienia powołujące Partnerskie Zespoły Kooperacji. W Sandomierzu poświęcono wiele uwagi uszczegóławianiu kwestii merytorycznych i organizacyjnych, co pozwoli efektywniej zmierzać do celu w przeciągu kolejnych 15 miesięcy. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

 • praca modelem – przełożenie dokumentu na praktyczne działania przez Zespoły ds. Modelu, doradców i inne osoby,
 • współpraca Zespołów ds. Modelu z Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi w obrębie danych regionów,
 • tworzenie i rozwijanie wojewódzkich list aktywności i usług,
 • rozszerzenie platformy edukacyjnej,
 • ewaluowanie projektu, w szczególności przygotowanie kolejnego etapu badań focusowych,
 • diagnoza w projekcie: metody, organizacja, rola doradców oraz członków PZK,
 • kwestie prawne, w szczególności związane z przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Ponadto drugiego dnia reprezentanci Wojewódzkich Zespołów Kooperacji wzięli udział w szkoleniu rozwijającym umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które pozwolą im skuteczniej realizować zadania w ramach projektu.

Spotkanie zakończyło się posumowaniem prac poszczególnych grup i zespołów oraz podjęciem decyzji określających najważniejsze zadania i tryb pracy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Gośćmi spotkania regionalnego byli dziennikarze Radia Leliwa. Z przygotowanym przez nich materiałem można zapoznać się pod adresem: http://leliwa.pl/sandomierz-liderzy-kooperacji-konferencja-rops/.

 

Na skróty

 • Model kooperacji w gminach wiejskich - materiał dla powiatów i gmin oraz animatorów modelu Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa: pdf jpg

 • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy: pdf jpg

 • Wzór koszyków usług w ramach 4 modułów Schematom STOP xls

 • Przykładowa lista usług i aktywności - Gmina Zarzecze pdf jpg

 • Przykładowa wojewódzka lista usług i aktywności pdf jpg

 • Galeria zdjęć ze spotkania: galeria

 • do góry strony

 

Program Spotkania

 

 

09.06.2019 (NIEDZIELA)

10.06.2019 (PONIEDZIAŁEK)

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ KOOPERACJI (ZESPOŁY DS. MODELU ORAZ PODMIOTY WOJEWÓDZKIE)

11.06.2019  (WTOREK)

PODMIOTY WOJEWÓDZKIE

 

Do 8.45 śniadanie

Do 8.30 śniadanie

 

Od godz. 17.00

Przyjazd członków  Zespołów i WPS, rozlokowanie w hotelu, kolacja

9.00-9.15

Przywitanie, omówienie przebiegu spotkania, zebranie oczekiwań dotyczących spotkania

 

9.15-9.30

Wskaźniki Projektu II Kamienia Milowego i inne ważne elementy testowania MODELU KOOPERACJI

Prowadzący: K. Barnaś

 

9.30-11.00

Wdrażanie MODELU KOOPERACJI w gminach wiejskich:

Praca z rodziną/osobą/grupą – główne aspekty i schemat

Prowadzący: A. Tomulewicz, E. Bielecka

 

11.15-12.15

Praca w podgrupach regionalnych:

Aktualny stan postępów w pracy nad II testowaniem MODELU:

PREZENTACJA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH

GMINY/POWIATY- oczekiwania, rodziny/osoby i planowane składy PZK, przewidywane ryzyka

Dyskusja zespołów, pytania do WZK, zgłaszanie potrzeb, uwagi
w podzespołach regionalnych.

Podsumowanie na forum – koordynatorzy regionalni.

 

12.15-13.15

Platforma w testowaniu MODELU- szkolenie z obsługi

Prowadzący: J. Marković

 

Szkolenie dla wojewódzkich podmiotów sektorowych

 

 

 

8:30 - 9:00  -      Przywitanie uczestników i wprowadzenie do szkolenia.

 

9:00 - 10:30  -   Integracja uczestników - ćwiczenia wprowadzające do    zagadnienia       kooperacji, współpracy oraz budowania relacji.

 

10:30 - 11:00  -  Przerwa kawowa.

 

11:00 - 13:00 - Sposoby informowania, promowania oraz wspierania instytucji podległych podmiotom wojewódzkim celem sprawniejszego wdrażania modelu kooperacji.

 

 

Metody: dyskusja moderowana

 

 

 

13.30 OBIAD

13.30 OBIAD

 

14.30-15.00

Ewaluacja w kontekście MODELU KOOPERACJI– wprowadzenie, 

Prowadzący: A. Kanios

 

15.00-16.30

Praca w  podgrupach:

Ewaluacja w MODELU

a)     praca nad scenariuszami focusów

b)     propozycja badania

c)     wojewódzkie listy aktywności i usług- jak uporządkować to co jest w województwie

Prowadzi: A. Kanios i B. Marek-Zborowska

 

 

13:30 - 14:30 -      Przerwa obiadowa.

 

14:30 - 15:30 -      Przedstawienie i omówienie napotykanych trudności oraz potrzeb w zakresie wsparcia instytucji gminnych i powiatowych przez  podmioty wojewódzkie.

 

Metody: prezentacja, dyskusja

 

15:30 - 15:30 -      Przerwa kawowa.

15:30 - 16:30 -      Omówienie planów związanych z rozwojem i wsparciem podmiotów  realizujących modele kooperacji.

 

 

 

19.00

Kolacja

19.00

KOLACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe pakiety usług opracowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (obowiązkowy pakiet, optymalny pakiet usług pomocy i integracji społecznej, pakiet usług społecznych z obszaru kompetencji nie będących zadaniami pomocy społecznej obszar kultury, zdrowia, sportu, kultury itp.) oraz modułowe koszyki usług opracowane w ramach Projektu „SCHEMATOM STOP”.

 • Model kooperacji w gminach wiejskich - materiał dla powiatów i gmin oraz animatorów modelu Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa: pdf jpg

 • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy: pdf jpg

 • Wzór koszyków usług w ramach 4 modułów Schematom STOP xls

 • Przykładowa lista usług i aktywności - Gmina Zarzecze pdf jpg

 • Przykładowa wojewódzka lista usług i aktywności pdf jpg

 • Galeria zdjęć ze spotkania: galeria

 • do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

 

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 19 października 2019