„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017"

 

Strona główna W górę I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018 III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Iwonicz Zdrój 2019
 

 

Strona główna
W górę
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO
Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN

Strona informacyjna

I Forum Stowarzyszeń

Beskidu Niskiego

 

 

 

Tu znajdziecie podstawowe informacje

o

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017".

 

Miejsce Termin Cel ForumKomitet OrganizacyjnyPatronat

 Uczestnicy Goście Porządek Forum Promocja w Radio DojazdParkingi Przygotowania

 

Miejsce

Forum odbędzie się w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4.

 

Termin

Forum odbędzie się w dniu 18 marca 2017r godz. 10.00

 

Cel

Celem I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska i poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy z samorządami oraz o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

do góry strony

Komitet organizacyjny

Mirosława Widurek

Teresa Belcik

Marek Bliżycki

Rajmund Boczar

Monika Dubiel

Katarzyna Dziadowicz

Adam Faustus

Agnieszka Florian-Hubeńko

Wioletta Jakieła

Alicja Majkosz

Małgorzata Mroczka

Danuta Nagórzańska

Robert Piechocki

Ewa Przystasz

Grażyna Rak

Sylwia Sudyka

Marek Widurek

Marzena Więcek

Monika Władyka

Krystyna Źrebiec

Tadeusz Źrebiec

do góry strony

Patronat

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

kliknij by powiększyć

do góry strony

Patronat medialny - Polskie Radio Rzeszów:

(kliknij by powiększyć skan)

do góry strony

 

Uczestnicy

W I Forum Stowarzyszeń beskidu Niskiego "Dukla 2017" weźmie udział 150 osób. Będą to przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych z terenu trzech powiatów: Sanockiego, Jasielskiego i Krośnieńskiego oraz 9 miast i gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski.

do góry strony

 

Goście

Zaprosiliśmy Marszałka Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli Urzędu Rady Ministrów, Wójtów i Burmistrzów Gmin, z których pochodzą uczestnicy Forum, kierowników niektórych gminnych jednostek.

Naszymi gośćmi będą:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów Pan Wojciech Kaczmarczyk, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Tworz, Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Tomasz Wasielewski, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pani Kinga Bielec, Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności Pani Dorota Rosińska-Jęczmienionka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka, Zastepca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Monika Bernat, Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pan Adam Ptasiński, Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pan Maciej Kunysz, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Burmistrz Miasta Dukla Pan Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza Miasta Dukla Pani Elżbieta Wróbel, Sekretarz Urzędu Miasta Dukla Pani Halina Cycak, Skarbnik Miasta Dukla Pani Jolanta Bik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli Pani Małgorzata Bielec, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli Pan Michał Szopa, Naczelnik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Dukla Pan Piotr Świder, Główny specjalista d/s promocji w Urzędzie Miasta Dukla Krystyna Boczar-Różewicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Pan Radosław Kujawski, Wójt Gminy Osiek Jasielski Pan Mariusz Pykosz, Sekretarz Urzędu Gminy Osiek Jasielski Pan Piotr Rostek, Wójt Gminy Jaśliska Pan Adam Dańczak, Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Pani Bogusław Gwiżdż, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa Pani Magdalena Gajewska, Burmistrz Miasta Iwonicz Zdrój Pan Witold Kocaj, Zastępca Burmistrza Miasta Iwonicz Zdrój Pan Jacek Rygiel, Wójt Gminy Krempna Pan Kazimierz Miśkowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Skocz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Irena Ziemba, Wójt Gminy Komańcza Pan Stanisław Bielawka, Przewodniczący rady Gminy Pan Roma Orzechowski, Wójt Gminy Chorkówka Pan Andrzej Koniecki, Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Pan Dariusz Bator, Wójt Gminy Dębowiec Pan Zbigniew Staniszewski, Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy ROPS w Rzeszowie Pan Łukasz Kosiba, Pani Małgorzata Nieroda z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, Pani Edyta Salnikow z Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego.

do góry strony

 

Porządek Forum

 •       Powitanie: Mirosława Widurek w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Burmistrz Miasta Dukla Pan Andrzej Bytnar, jako gospodarz terenu. Prowadzący to: Dyrektorzy Ośrodków Kultury w Dukli Pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj i OK w Nowym Żmigrodzie Pan Jerzy Dębiec (godz. 10.00).

 •       „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 1 (godz. 10.10).

 •         „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” -  Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Tworz (godz.10.25).

 •      Prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej (10.40).

 •    „Program współpracy samorządu Miasta i Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi” – Urząd Miasta Dukla Pani Wioletta Jakieła (godz. 10.55)

 •       Prezentacja Stowarzyszenia „Sztetl” w Dukli (godz. 11.05)

 •      „Rola Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych” – Przewodnicząca PRDPP Pani Kinga Bielec (godz.11.20).

 •       Prezentacja Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu Zdroju (godz. 11.35).

 •      „Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli” - Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli (godz. 11.50).

 •     „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 2 (godz. 12.00).

 •       Przerwa 40 min – stół regionalny w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli (przejście i powrót - 250m od sali kinowej), wystawa prac artystycznych środowiska BN (godz. 12.15).

 •       „Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie” – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska (godz. 12.55).

 •       Prezentacja Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu (godz. 13.05).

 •      „Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje” – Pan Adam Ptasiński PRDPP (godz. 13.20).

 •       Prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne (godz. 13.35).

 •       Wręczenie dyplomów dla wyróżnionych stowarzyszeń przez wójtów i burmistrzów miast i gmin (godz. 13.50)

 •       Wręczenie dyplomów Komitetu Organizacyjnego I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego wyróżnionym wolontariuszom stowarzyszeń z regionu BN (godzina 14.00).

 •       „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 3 (godzina 14.10).

 •       Przerwa 15 min – kawa, herbata, ciasto – foyer sali kinowo-teatralnej (godzina 14.25)

 •      „Prezentacja Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”- Przedstawiciel Dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów (godzina 14.40).

 •       Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem będzie Maciej Kunysz - PRDPP (godzina 15.00).

 •       W dyskusji wezmą udział:

a)      Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów,

b)      Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego,

c)      Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla),

d)      Małgorzata Nieroda - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego,

e)      Przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego.

 •        Pożegnanie - Mirosława Widurek - PRDPP (16.00).

 •        Obiad – Dom Ludowy w Cergowej (400m od sali kinowej, godzina 16.10).

    Tu ... można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów w dniu 13 marca 2017r.

 

do góry strony

 

Dojazd, przejścia między budynkami

 

Mapka

(kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

Google Street View

(proszę poruszać sie przy pomocy myszki)

Szkic sytuacyjny (kliknij by powiększyć mapkę)

Szkic sytuacyjny

(kliknij by powiększyć mapkę)

Przejście od sali kinowo-teatralnej do Transgranicznego Centrum

(kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

 

Parkingi (kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

Przygotowania do FORUM

Spotkania organizacyjne Menu regionalne

 

Spotkania organizacyjne

W dniu 2 marca 2017r. odbyły się robocze spotkania w sprawach organizacyjnych.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Wzięli w nim udział: Mirosława Widurek - PRDPP, Adam Faustus - Stowarzyszenie Przyjaciół Cergowej, Radny Miasta Dukla, Małgorzata Walaszczyk-Faryj - Dyrektor Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli oraz Wioletta Jakieła z Urzędu Miasta w Dukli.

Omówiono szczegóły przebiegu Forum. Poniżej zdjęcie z tego spotkania.

Kliknij zdjęcie by powiększyć:

do góry strony

Następnie członkowie komitetu organizacyjnego: M.Widurek, A. Faustus oraz W. Jakieła spotkali się z Panem Andrzejem Bytnarem Burmistrzem Miasta Dukla. W spotkaniu wzięły również udział Pani Halina Cycak Sekretarz Urzędu Miasta Dukla i  Pani Krystyna Boczar-Różewicz Główny specjalista d/s promocji w Urzędzie Miasta Dukla. Komitet Organizacyjny podziękował Panu Burmistrzowi za  zaangażowanie i pomoc w organizacji Forum. Omówiono wiele szczegółowych kwestii organizacyjnych.

 

Menu Stołu Regionalnego

Z terenu spływają informacje od uczestniczących w Forum stowarzyszeń na temat menu na Stole Regionalnym.

I tak można się spodziewać następujących przysmaków:

 • pierogi razowe z kapustą,

 • różne rodzeje chlebów i serów,

 • bunc,

 • nalewki,

 • proziaki,

 • pasztety,

 • smalce,

 • oleje tłoczone na zimno (lniany, ostropestowy, rydzowy, rzepakowy, konopny),

 • rolada ze szpinakiem i serem,

 • amoniaczki,

 • ciasta,

 • dipy (kurkowy, borowikowy, pomidorowy, paprykowy),

 • różne rodzje pierogów.

O następnych propozycjach będziemy ionformować na bieżaco.

do góry strony

 

 

 

Znak graficzny Forum i zaproszenia

opracował i wykonał nieodpłatnie
Pan Paweł Królikowski

z Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ] Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO ] Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 05 stycznia 2022