„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017"

 

Strona główna W górę I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018 III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Iwonicz Zdrój 2019
 

 

Strona główna
W górę
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO
Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN

Strona informacyjna

I Forum Stowarzyszeń

Beskidu Niskiego

 

 

 

Tu znajdziecie podstawowe informacje

o

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017".

 

Miejsce Termin Cel ForumKomitet OrganizacyjnyPatronat

 Uczestnicy Goście Porządek Forum Promocja w Radio DojazdParkingi Przygotowania

 

Miejsce

Forum odbędzie się w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4.

 

Termin

Forum odbędzie się w dniu 18 marca 2017r godz. 10.00

 

Cel

Celem I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska i poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy z samorządami oraz o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

do góry strony

Komitet organizacyjny

Mirosława Widurek

Teresa Belcik

Marek Bliżycki

Rajmund Boczar

Monika Dubiel

Katarzyna Dziadowicz

Adam Faustus

Agnieszka Florian-Hubeńko

Wioletta Jakieła

Alicja Majkosz

Małgorzata Mroczka

Danuta Nagórzańska

Robert Piechocki

Ewa Przystasz

Grażyna Rak

Sylwia Sudyka

Marek Widurek

Marzena Więcek

Monika Władyka

Krystyna Źrebiec

Tadeusz Źrebiec

do góry strony

Patronat

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

kliknij by powiększyć

do góry strony

Patronat medialny - Polskie Radio Rzeszów:

(kliknij by powiększyć skan)

do góry strony

 

Uczestnicy

W I Forum Stowarzyszeń beskidu Niskiego "Dukla 2017" weźmie udział 150 osób. Będą to przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych z terenu trzech powiatów: Sanockiego, Jasielskiego i Krośnieńskiego oraz 9 miast i gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski.

do góry strony

 

Goście

Zaprosiliśmy Marszałka Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli Urzędu Rady Ministrów, Wójtów i Burmistrzów Gmin, z których pochodzą uczestnicy Forum, kierowników niektórych gminnych jednostek.

Naszymi gośćmi będą:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów Pan Wojciech Kaczmarczyk, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Tworz, Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Tomasz Wasielewski, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pani Kinga Bielec, Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności Pani Dorota Rosińska-Jęczmienionka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka, Zastepca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Monika Bernat, Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pan Adam Ptasiński, Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pan Maciej Kunysz, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Burmistrz Miasta Dukla Pan Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza Miasta Dukla Pani Elżbieta Wróbel, Sekretarz Urzędu Miasta Dukla Pani Halina Cycak, Skarbnik Miasta Dukla Pani Jolanta Bik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli Pani Małgorzata Bielec, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli Pan Michał Szopa, Naczelnik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Dukla Pan Piotr Świder, Główny specjalista d/s promocji w Urzędzie Miasta Dukla Krystyna Boczar-Różewicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Pan Radosław Kujawski, Wójt Gminy Osiek Jasielski Pan Mariusz Pykosz, Sekretarz Urzędu Gminy Osiek Jasielski Pan Piotr Rostek, Wójt Gminy Jaśliska Pan Adam Dańczak, Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Pani Bogusław Gwiżdż, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa Pani Magdalena Gajewska, Burmistrz Miasta Iwonicz Zdrój Pan Witold Kocaj, Zastępca Burmistrza Miasta Iwonicz Zdrój Pan Jacek Rygiel, Wójt Gminy Krempna Pan Kazimierz Miśkowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Skocz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Irena Ziemba, Wójt Gminy Komańcza Pan Stanisław Bielawka, Przewodniczący rady Gminy Pan Roma Orzechowski, Wójt Gminy Chorkówka Pan Andrzej Koniecki, Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Pan Dariusz Bator, Wójt Gminy Dębowiec Pan Zbigniew Staniszewski, Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy ROPS w Rzeszowie Pan Łukasz Kosiba, Pani Małgorzata Nieroda z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, Pani Edyta Salnikow z Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego.

do góry strony

 

Porządek Forum

 •       Powitanie: Mirosława Widurek w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Burmistrz Miasta Dukla Pan Andrzej Bytnar, jako gospodarz terenu. Prowadzący to: Dyrektorzy Ośrodków Kultury w Dukli Pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj i OK w Nowym Żmigrodzie Pan Jerzy Dębiec (godz. 10.00).

 •       „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 1 (godz. 10.10).

 •         „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” -  Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Tworz (godz.10.25).

 •      Prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej (10.40).

 •    „Program współpracy samorządu Miasta i Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi” – Urząd Miasta Dukla Pani Wioletta Jakieła (godz. 10.55)

 •       Prezentacja Stowarzyszenia „Sztetl” w Dukli (godz. 11.05)

 •      „Rola Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych” – Przewodnicząca PRDPP Pani Kinga Bielec (godz.11.20).

 •       Prezentacja Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu Zdroju (godz. 11.35).

 •      „Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli” - Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli (godz. 11.50).

 •     „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 2 (godz. 12.00).

 •       Przerwa 40 min – stół regionalny w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli (przejście i powrót - 250m od sali kinowej), wystawa prac artystycznych środowiska BN (godz. 12.15).

 •       „Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie” – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska (godz. 12.55).

 •       Prezentacja Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu (godz. 13.05).

 •      „Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje” – Pan Adam Ptasiński PRDPP (godz. 13.20).

 •       Prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne (godz. 13.35).

 •       Wręczenie dyplomów dla wyróżnionych stowarzyszeń przez wójtów i burmistrzów miast i gmin (godz. 13.50)

 •       Wręczenie dyplomów Komitetu Organizacyjnego I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego wyróżnionym wolontariuszom stowarzyszeń z regionu BN (godzina 14.00).

 •       „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 3 (godzina 14.10).

 •       Przerwa 15 min – kawa, herbata, ciasto – foyer sali kinowo-teatralnej (godzina 14.25)

 •      „Prezentacja Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”- Przedstawiciel Dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów (godzina 14.40).

 •       Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem będzie Maciej Kunysz - PRDPP (godzina 15.00).

 •       W dyskusji wezmą udział:

a)      Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów,

b)      Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego,

c)      Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla),

d)      Małgorzata Nieroda - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego,

e)      Przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego.

 •        Pożegnanie - Mirosława Widurek - PRDPP (16.00).

 •        Obiad – Dom Ludowy w Cergowej (400m od sali kinowej, godzina 16.10).

    Tu ... można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów w dniu 13 marca 2017r.

 

do góry strony

 

Dojazd, przejścia między budynkami

 

Mapka

(kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

Google Street View

(proszę poruszać sie przy pomocy myszki)

Szkic sytuacyjny (kliknij by powiększyć mapkę)

Szkic sytuacyjny

(kliknij by powiększyć mapkę)

Przejście od sali kinowo-teatralnej do Transgranicznego Centrum

(kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

 

Parkingi (kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

Przygotowania do FORUM

Spotkania organizacyjne Menu regionalne

 

Spotkania organizacyjne

W dniu 2 marca 2017r. odbyły się robocze spotkania w sprawach organizacyjnych.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Wzięli w nim udział: Mirosława Widurek - PRDPP, Adam Faustus - Stowarzyszenie Przyjaciół Cergowej, Radny Miasta Dukla, Małgorzata Walaszczyk-Faryj - Dyrektor Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli oraz Wioletta Jakieła z Urzędu Miasta w Dukli.

Omówiono szczegóły przebiegu Forum. Poniżej zdjęcie z tego spotkania.

Kliknij zdjęcie by powiększyć:

do góry strony

Następnie członkowie komitetu organizacyjnego: M.Widurek, A. Faustus oraz W. Jakieła spotkali się z Panem Andrzejem Bytnarem Burmistrzem Miasta Dukla. W spotkaniu wzięły również udział Pani Halina Cycak Sekretarz Urzędu Miasta Dukla i  Pani Krystyna Boczar-Różewicz Główny specjalista d/s promocji w Urzędzie Miasta Dukla. Komitet Organizacyjny podziękował Panu Burmistrzowi za  zaangażowanie i pomoc w organizacji Forum. Omówiono wiele szczegółowych kwestii organizacyjnych.

 

Menu Stołu Regionalnego

Z terenu spływają informacje od uczestniczących w Forum stowarzyszeń na temat menu na Stole Regionalnym.

I tak można się spodziewać następujących przysmaków:

 • pierogi razowe z kapustą,

 • różne rodzeje chlebów i serów,

 • bunc,

 • nalewki,

 • proziaki,

 • pasztety,

 • smalce,

 • oleje tłoczone na zimno (lniany, ostropestowy, rydzowy, rzepakowy, konopny),

 • rolada ze szpinakiem i serem,

 • amoniaczki,

 • ciasta,

 • dipy (kurkowy, borowikowy, pomidorowy, paprykowy),

 • różne rodzje pierogów.

O następnych propozycjach będziemy ionformować na bieżaco.

do góry strony

 

 

 

Znak graficzny Forum i zaproszenia

opracował i wykonał nieodpłatnie
Pan Paweł Królikowski

z Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

 

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ] Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO ] Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 01 lipca 2022