„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN

 

Strona główna W górę Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN
 

 

Strona główna
W górę

Poniżej prezentujemy relacje filmowe i fotograficzne
z
 Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Dukla 2017

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Dukla 2017, stało się platformą wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć stowarzyszeń wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego. Wzięło w nim udział prawie 180 osób - przedstawicieli stowarzyszeń z 3 powiatów (Sanockiego, Krośnieńskiego i Jasielskiego) oraz 9 gmin: Komańcza, Jaśliska, Iwonicz Zdrój, Dukla, Krempna, Chorkówka, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec. W Forum wzięli również udział przedstawiciele samorządów w/w gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego z Wicemarszałkiem, Panią Marią Kurowską a także Min. Wojciechem Kaczmarczykiem - dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów. Forum prowadzili: pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie oraz Pan Jerzy Dębiec Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. Gospodarzami Imprezy byli Pani Mirosława Widurek - Prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej, członek Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pan Andrzej Bytnar - Burmistrz Miasta Dukla.

 

Fotogalerie Roberta Werbanowa
Foto Miszmasz Marka Widurka

Relacje filmowe (kamera Krzysztof Źrebiec, montaż Marek Widurek):

Część pierwsza - Powitania i Opowieści z walizki w wykonaniu Pani Joanny Sarneckiej (opowieści) i Macieja Harny (muzyka).

Część druga - Informacja Pani Wioletty Jakieły z Urzędu Gminy w Dukli na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Informacja Pani Anny Tworz Kierownika Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego o planach Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie pomocy organizacjom oraz prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej w wykonaniu Pani Katarzyna Rachwał.

Część trzecia - prezentacja Stowarzyszenia Sztetl w Dukli - Jacek Koszczan Prezes Stowarzyszenia Sztetl.

Część czwarta - prezentacja działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Iwonickiego Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia".

Część piąta - prezentacja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli dokonana przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Woźniaka.

Część szósta - Stoły regionalne i wystawa rękodziała oraz innych osiągnięć artystycznych.

Część siódma - 7.1- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem był Maciej Kunysz - Podkarpacka Rada Działalnosci Pożytku Publicznego. W dyskusji wzięli udział: Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Społeczeń-stwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów, Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego, Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla), Łukasz Kosiba - przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego.

Część siódma - 7.2- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Część ósma - Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska, "Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje" – Pan Adam Ptasiński PRDPP oraz prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne – Pan Robert Piechocki.

Część dziewiąta - wręczenie nagrod i dyplomów dla wolontariuszy.

Część pierwsza - Powitania i Opowieści z walizki w wykonaniu Pani Joanny Sarneckiej (opowieści) i Macieja Harny (muzyka)

góra strony

spis filmów

 

 

Część druga - Informacja Pani Wioletty Jakieły z Urzędu Gminy w Dukli na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Informacja Pani Anny Tworz Kierownika Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego o planach Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie pomocy organizacjom oraz prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej w wykonaniu Pani Katarzyna Rachwał

góra strony

spis filmów

Część trzecia - prezentacja Stowarzyszenia Sztetl w Dukli - Jacek Koszczan Prezes Stowarzyszenia Sztetl

góra strony

spis filmów

Część czwarta - prezentacja działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Iwonickiego Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia"

góra strony

spis filmów

Część piąta - prezentacja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli dokonana przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Woźniaka

góra strony

spis filmów

Część szósta - Stoły regionalne i wystawa rękodziała oraz innych osiągnięć artystycznych

góra strony

spis filmów

Część siódma - 7.1- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem był Maciej Kunysz - Podkarpacka Rada Działalnosci Pożytku Publicznego. W dyskusji wzięli udział: Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów, Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego, Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla), Łukasz Kosiba - przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego

góra strony

spis filmów

Część siódma - 7.2- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

 

 

góra strony

spis filmów

Część ósma - Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska, "Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje" – Pan Adam Ptasiński PRDPP oraz prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne – Pan Robert Piechocki

góra strony

spis filmów

Część dziewiąta - wręczenie nagrod i dyplomów dla wolontariuszy oraz podsumowanie Pani Wicemarszałek Województwa Podkaprackiego Marii Kurowskiej

góra strony

spis filmów

 

 

Fotogalerie Roberta Werbanowa:

Godzina -1 Przygotowania

Godzina 0 Powitania

Godzina 1 Rozpoczęcie

Godzina 1 Opowieści z walizki

Godzina 2 Prezentacje część 1

Godzina 3 Stół regionalny

Godzina 4 Dyskusja panelowa

Godzina 5 Prezentacje część 2

Godzina 6 Wręczanie dyplomów i nagród

Godzina 6 Podsumowanie Wicemarszałek Sejmiku Maria Kurowska

Godzina 6 Komitet Organizacyjny

Godzina 6 Obiad

FotoMiszMasz - autor Marek Widurek

góra strony

Fotogalerie Roberta Werbanowa:

Godzina -1  Przygotowania  - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 0   Powitania - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 1   Rozpoczęcie - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 1   Opowieści z walizki - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 2   Prezentacje część 1 - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 3  Stół regionalny - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 4  Dyskusja panelowa - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 5  Prezentacje część 2 - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6  Wręczanie dyplomów i nagród - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6  Podsumowanie Wicemarszałek Sejmiku Maria Kurowska - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6  Komitet Organizacyjny - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6 Obiad - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

FotoMiszMasz - autor Marek Widurek

kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

 

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 01 lipca 2022