„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018

 

Strona główna W górę I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018 III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Iwonicz Zdrój 2019
 

 

Strona główna
W górę

     

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Niektóre linki do stron z informacjami o II Forum:

http://www.ocaliwonicz.pl/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/10/7100/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-beskidu-niskiego

https://www.terazkrosno.pl/dukla/6566-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego,6056

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Szczawne-i-Kulaszne-272734219852024/

https://www.gokjasliska.pl/wydarzenia/27-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-szczawne-kulaszne-2018

https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=83&menu=109&schemat=&dzialy=109&akcja=artykul&artykul=852

https://twitter.com/stefan_kolucki

https://pbs.twimg.com/media/DfZ-GqIW0AAk_uo.jpg

do góry strony

Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, na trwałe zajęło miejsce w kalendarzu wydarzeń Województwa Podkarpackiego. Ta platforma wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć stowarzyszeń wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego gromadzi raz w roku przedstawicieli stowarzyszeń z 3 powiatów (Sanockiego, Krośnieńskiego i Jasielskiego) oraz 10 gmin: Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Zarszyn.

9 czerwca 2018 w Szczawnem-Kulasznem (Gmina Komańcza) odbyło się II Forum.  Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego a także Rad Działalności Pożytku Publicznego (wojewódzkiej i gminnych). Koordynatorem działań związanych z organizacją Forum była Mirosława Widurek Prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Gospodarzami Forum byli: Wójt Gminy Komańcza - Stanisław Bielawka, Dyrektor GOK Komańcza - Danuta Nagórzańska oraz Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne Robert Piechocki.

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Niektóre linki do stron z informacjami o II Forum:

http://www.ocaliwonicz.pl/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/10/7100/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-beskidu-niskiego

https://www.terazkrosno.pl/dukla/6566-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego,6056

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Szczawne-i-Kulaszne-272734219852024/

https://www.gokjasliska.pl/wydarzenia/27-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-szczawne-kulaszne-2018

https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=83&menu=109&schemat=&dzialy=109&akcja=artykul&artykul=852

https://twitter.com/stefan_kolucki

https://pbs.twimg.com/media/DfZ-GqIW0AAk_uo.jpg

do góry strony

Jak zwykle gościem specjalnym był dr Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił kierunki rozwoju oraz dotychczasowe działania NIW - CRSO a także podsumowanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu. Dyr. Kaczmarczyk wziął także udział w panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca NGO z samorządami - co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów". Panel moderował dr Maciej Kunysz z RDPP Województwa Podkarpackiego a pozostałymi uczestnikami byli działacze NGO będący równocześnie członkami organów samorządów (Ewa Przystasz, Marek Bliżycki, Stanisław Kruczek), przedstawiciel środowiska akademickiego (prof. UW dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk) oraz gospodarz Forum - Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka.

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Niektóre linki do stron z informacjami o II Forum:

http://www.ocaliwonicz.pl/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/10/7100/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-beskidu-niskiego

https://www.terazkrosno.pl/dukla/6566-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego,6056

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Szczawne-i-Kulaszne-272734219852024/

https://www.gokjasliska.pl/wydarzenia/27-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-szczawne-kulaszne-2018

https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=83&menu=109&schemat=&dzialy=109&akcja=artykul&artykul=852

https://twitter.com/stefan_kolucki

https://pbs.twimg.com/media/DfZ-GqIW0AAk_uo.jpg

do góry strony

Bardzo ciekawie wypadły również wystąpienia: Marka Kubina Prezesa Fundacji „Pomosty Karpat” w Daliowej na temat tworzenia spółdzielni socjalnej w praktyce oraz Adama Ptasińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Generator Inspiracji” pt. "Tradycja kontra nowoczesność - czy wprowadzanie generatorów ofert to fanaberia grantodawców czy korzyść dla wnioskodawców?”.

Tradycyjnie zaprezentowały się stowarzyszenia z terenu Beskidu Niskiego. W tym roku poznaliśmy bliżej Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik-Komańcza” (prezentację przedstawił Prezes Arkadiusz Krzesiński), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” (Prezes Ewa Przystasz) oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim (Wiceprezes Monika Mroczka).

Wydarzeniu towarzyszyły wspaniałe występy zespołów i kapel (Chór "Łem-My" z Komańczy oraz Kapela „Jacy-Tacy" z Jaślisk). Odbyły się wystawy dorobku artystycznego, wyrobów rękodzielnictwa, wyrobów kulinarnych, zaprezentowano bannery, wydawnictwa i reklamy.

Do udziału zaproszono również delegacje z bratniego Bieszczadzkiego Forum Stowarzyszeń oraz CEWOP z Krosna.

Po raz kolejny Forum Stowarzyszeń BN Honorowym Patronatem objął Marszałek Sejmiku Podkarpackiego a Patronatem Medialnym Polskie Radio Rzeszów.

Pani Annie Tworz Kierownikowi Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Panu Łukaszowi Kosibie Kierownikowi Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Komitet Organizacyjny wręczył Dyplomy podziękowania za wielkie wsparcie udzielane Stowarzyszeniom, za życzliwość, kompetencje i otwartość na pomoc beskidzkim NGO’som.

kliknij by powiększyć

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Niektóre linki do stron z informacjami o II Forum:

http://www.ocaliwonicz.pl/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/10/7100/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-beskidu-niskiego

https://www.terazkrosno.pl/dukla/6566-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego,6056

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Szczawne-i-Kulaszne-272734219852024/

https://www.gokjasliska.pl/wydarzenia/27-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-szczawne-kulaszne-2018

https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=83&menu=109&schemat=&dzialy=109&akcja=artykul&artykul=852

https://twitter.com/stefan_kolucki

https://pbs.twimg.com/media/DfZ-GqIW0AAk_uo.jpg

do góry strony

Przebieg II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego:

 • Powitanie: Kapela „Jacy-Tacy” z Jaślisk, Mirosława Widurek w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka - gospodarz terenu, Burmistrz Miasta Dukla Andrzej Bytnar – gospodarz I Forum Stowarzyszeń BN. Prowadzący Pan Mariusz Zieliński.

 • „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” - Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-karpackiego Anna Tworz.

 • Koncert Chóru „Łem-My” z Komańczy.

 • Prezentacja Stowarzyszenia z terenu Powiatu Sanockiego: Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik-Komańcza” – Prezes Arkadiusz Krzesiński.

 • Prezentacja Stowarzyszenia z terenu Powiatu Krośnieńskiego: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” – Prezes Ewa Przystasz.

 • Prezentacja Stowarzyszenia z terenu Powiatu Jasielskiego: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim – Wiceprezes Monika Mroczka

 • Stół regionalny – prezentacja i degustacja regionalnych, tradycyjnych potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu Jasielskiego i Sanockiego.

 • Koncert Kapeli „Jacy-Tacy” z Jaślisk;

 • Tworzenie spółdzielni socjalnej w praktyce – Marek Kubin Prezes Fundacji „Pomosty Karpat” w Daliowej.

 •  „Tradycja kontra nowoczesność - czy wprowadzanie generatorów ofert to fanaberia grantodawców czy korzyść dla wnioskodawców?”– Adam Ptasiński Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Zarządu Fundacji „Generator Inspiracji”.

 •  „Kierunki rozwoju oraz dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” – dr Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor NIW-CRSO.

 •  „Podsumowanie FIO na Podkarpaciu” – dr Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor NIW-CRSO.

 • Dyskusja panelowa na temat: „Współpraca NGO z samorządami - co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów”. Moderator: dr Maciej Kunysz – PRDPP, (godz. 14.20-15.00).

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Niektóre linki do stron z informacjami o II Forum:

http://www.ocaliwonicz.pl/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/10/7100/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-beskidu-niskiego

https://www.terazkrosno.pl/dukla/6566-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego,6056

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Szczawne-i-Kulaszne-272734219852024/

https://www.gokjasliska.pl/wydarzenia/27-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-szczawne-kulaszne-2018

https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=83&menu=109&schemat=&dzialy=109&akcja=artykul&artykul=852

https://twitter.com/stefan_kolucki

https://pbs.twimg.com/media/DfZ-GqIW0AAk_uo.jpg

do góry strony

W dyskusji wzięli udział:

 • Stanisław Bielawka - Wójt Gminy Komańcza (nieprzerwanie od 2002 roku), wybudował wysypisko śmieci, którego odcieki są oczyszczane w oczyszczalni korzeniowo-gruntowej. Było to nowatorskie rozwiązanie, pierwsze w Polsce. Do Jego sukcesów zaliczyć trzeba: otwarcie przejścia granicznego w Radoszycach, odbudowę szkoły w Komańczy po pożarze, nowoczesny ośrodek zdrowia w Komańczy, kompleks wielofunkcyjnych boisk przy szkole w Rzepedzi wybudowanych przy udziale funduszy norweskich, przebudowę i rozbudowę budynku po byłej szkole w Kulasznem, w wyniku czego powstało piętnaście mieszkań socjalnych oraz ośrodek kultury; budowę dwóch parkingów w rejonie cmentarza komunalnego w Rzepedzi, modernizację ponad 4,3 km nawierzchni drogowych, dwóch kładek dla pieszych i trzech mostów, wyposażenie wszystkich zatok autobusowych przy przebudowanych na terenie gminy drogach wojewódzkich w wiaty przystankowej (29 wiat); sfinalizowanie prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej Komańcza-Radoszyce, którą realizował Zarząd Województwa Podkarpackiego; modernizacja nawierzchni drogi Tylawa-Komańcza-Wołosate.

 • Marek Bliżycki – Wiceprezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”; Wiceprezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie, organizator wypoczynku dzieci i młodzieży oraz radny Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój, realizator wielu projektów z zakresu opieki nad zabytkami, działalności wydawniczej, kultury i edukacji.

 • Dr Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor NIW–CRSO, działał m.in. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Stowarzyszeniu na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich, był również ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz w Programie Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2015, a także w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015; pracował również, jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 • Stanisław Kruczek –Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Radny Sejmiku Podkarpackiego, Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie; współpracuje z ekspertami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, aktywny działacz Akcji Katolickiej, założyciel Lokalnej Grupy Działania „Dolina Strugu.

 • Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk - przedstawiciel środowiska akademickiego, przedmiotem Jej pracy naukowej jest socjologia gospodarki, socjologia społeczności lokalnych i socjologia wsi a w szczególności: społeczno-ekonomiczny wymiar bezrobocia, procesy restrukturyzacji lokalnej gospodarki, lokalny rynek pracy, polityka społeczna w modelu społecznej gospodarki rynkowej i zagadnienia zmiany społecznej w wiejskich społecznościach lokalnych w odniesieniu do miasta, ruchy społeczne kobiet; Prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, założycielka i były prezes Stowarzyszenia Naturalnego Rodzicielstwa w Rzeszowie; członek Europejskiej Unii Kobiet, koordynator projektu Socrates, współpracownik Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, jako ewaluator warsztatów prowadzonych w ramach programów „Ekonomia w szkole” i „Moje finanse” dla nauczy-cieli przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych; członek Rady Naukowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Ewa Przystasz – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno oraz radna Miasta i Gminy Dukla; realizatorka wielu projektów z zakresu edukacji, pomocy społecznej i kultury; Stowarzyszenie „Wiatr” przez 6 lat prowadziło Publiczne Gimnazjum w Wietrznie.

 • Wręczenie dyplomów dla wyróżnionych stowarzyszeń przez wójtów i burmistrzów miast oraz gmin.

 • Wręczenie dyplomów Komitetu Organizacyjnego II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego wyróżnionym wolontariuszom stowarzyszeń z regionu BN oraz prowadzącym działalność na rzecz BN.

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Niektóre linki do stron z informacjami o II Forum:

http://www.ocaliwonicz.pl/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/10/7100/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-beskidu-niskiego

https://www.terazkrosno.pl/dukla/6566-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego,6056

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Szczawne-i-Kulaszne-272734219852024/

https://www.gokjasliska.pl/wydarzenia/27-ii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-szczawne-kulaszne-2018

https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=83&menu=109&schemat=&dzialy=109&akcja=artykul&artykul=852

https://twitter.com/stefan_kolucki

https://pbs.twimg.com/media/DfZ-GqIW0AAk_uo.jpg

do góry strony

Spotkanie zakończył obiad.

II Forum przygotował Komitet Organizacyjny w składzie:

Imię

Nazwisko

Gmina

Mirosława

Widurek

Chorkówka

Marek

Bliżycki

Iwonicz Zdrój

Rajmund

Boczar

Iwonicz Zdrój

Monika

Dubiel

Jaśliska

Adam

Faustus

Dukla

Agnieszka

Florian-Hubenko

Iwonicz Zdrój

Wioletta

Jakieła

Dukla

Małgorzata

Mroczka

Krempna

Monika

Mroczka

Osiek Jasielski

Danuta

Nagórzańska

Komańcza

Robert

Piechocki

Komańcza

Ewa

Przystasz

Dukla

Grażyna

Rak

Osiek Jasielski

Sylwia

Sudyka

Nowy Żmigród

Marek

Widurek

Chorkówka

Krystyna

Źrebiec

Nowy Żmigród

Tadeusz

Źrebiec

Nowy Żmigród

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

 

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 01 lipca 2022