„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Dokumenty programowe Korpusu

 

Strona główna W górę Dzień wolontariusza w Rozalinie Akcja Społeczna - Świąteczna zbiórka Żywności Spotkanie promujące Korpus Solidarności Spotkanie promujące Korpus Solidarności Spotkanie rozwijające dla wolontariuszy Szkolenie trenerów Korpusu I Forum Wolontariatu Dokumenty programowe Korpusu Wolontariat Wzajemny
 

 

Strona główna
W górę
Program Korpusu Solidarności

Korpus Solidarności

jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują im wolontariat  - organizacji, placówek, itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu.  Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Program Korpusu Solidarności - jpg

Do pobrania:

Program Korpusu Solidarności.pdf

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Korpusu.pdf

FAQ - Często Zadawane Pytania:

Czym jest Korpus Solidarności?

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Dlaczego powstał Korpus Solidarności?

Jak i gdzie działa Korpus Solidarności?

Co oferuje Korpus Solidarności?

Do góry strony

 

Czym jest Korpus Solidarności?

Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą - środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.

Jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta", ale w dłuższej perspektywie czasu. Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, ale podzielających podobne wartości takie jak, m.in.: solidarność, szacunek, patriotyzm, dbałość o dobro wspólne, uczciwość.

Członków Korpusu obowiązuje Regulamin Członkostwa w Korpusie Solidarności i Karta Wartości. Oba dokumenty wyjaśniają czym jest Korpus Solidarności i wolontariat, przybliżają wartości, którymi kierują się członkowie KS.

Do góry strony

Powrót do FAQ

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Działania Korpusu są zróżnicowane i adresowane do różnych grup odbiorców.

Wolontariuszy czyli tych którzy angażują się w działania ochotnicze lub dopiero planują je podjąć. Pragną się rozwijać i aktywnie działać. Zdobywać nowe kompetencje, poznawać nowych ludzi, zrobić coś dobrego, angażować się w sprawy ważne.

Organizacje i reprezentujący je koordynatorzy wolontariatu, którzy współpracują z ochotnikami lub zamierzają współpracę taką rozpocząć. Planują poszerzać swoje kompetencje dotyczące organizacji wolontariatu i zarządzania ludźmi, otwarci są na wymianę doświadczeń, usprawnianie własnej pracy.

Otoczenie wolontariatu to otaczające nas środowisko, opinia publiczna, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wolontariacie długoterminowym, ale w wyniku prowadzonych przez Korpus działań np. promocyjnych, wizerunkowych, mogą się w niego włączyć lub wspierać jego funkcjonowanie.

Do góry strony

Powrót do FAQ

Dlaczego powstał Korpus Solidarności?

Celem Korpusu Solidarności jest rozwijanie w Polsce idei wolontariatu długoterminowego. Innymi słowy wypromowanie wśród Polaków aktywności społecznej w formie stałego zaangażowania społecznego. Ten rodzaj wolontariatu oferuje pomoc długofalową, skierowany jest nie tylko na działanie ale też budowanie relacji i umocnienie więzi. Pomagający i otrzymujący pomoc zaczynają poznawać się wzajemnie, rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Budują trwałe relacje, które są fundamentem długotrwałej współpracy.

Do góry strony

Powrót do FAQ

Jak i gdzie działa Korpus Solidarności?

Korpus Solidarności prowadzi działania na terenie całego kraju. Główne biuro organizacyjne Korpusu znajduje się w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.
W każdym województwie funkcjonuje organizacja, która pełni rolę Partnera Korpusu. Promuje i rozwija wolontariat długoterminowy, a przede wszystkim organizuje działania, w których uczestnicy Programu mogą wziąć udział, są to m.in.: warsztaty, poradnictwo, akcje wolontariackie, konkursy. U partnera można uzyskać wsparcie i dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem, koordynatorem, jak organizacja może włączyć się do Korpusu z jakiej pomocy skorzystać.

Do góry strony

Powrót do FAQ

Co oferuje Korpus Solidarności?

Korpus proponuje ukierunkowane wsparcie dla swoich członków. Dla każdej z grup dostępna dedykowana oferta edukacyjna i narzędzia służące organizacji wolontariatu. Oferta jest bardzo różnorodna, obejmuje np. regionalne warsztaty, spotkania, indywidualne formy wsparcia jak poradnictwo, staże. debaty, spotkania branżowe wolontariatu.
Uczestnicy mogą włączyć się również w wydarzenia ogólnopolskie: fora, konkursy, programy na mini granty - autorskie projekty. Docenieniem uczestników Korpusu jest system benefitowy – Karta Wolontariusza. Jest to pakiet zniżek w instytucjach kultury, sportu, u partnerów biznesowych. Członkostwo w Korpusie to także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i bycie we wspólnocie osób, instytucji o zbliżonych wartościach. Oferta oraz korzyści w jakich każdy członek Korpusu może partycypować, prezentujemy na kolejnych stronach serwisu.

Do góry strony

Powrót do FAQ

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

Bajki Babci Mirki

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ] Program Korpusu Solidarności ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 07 listopada 2022