„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

W dniu 29 stycznia 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego przy KPRM.

Tematami wiodącymi posiedzenia Zespołu były:

- dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

- wolontariat senioralny;

- przemoc wobec osób starszych.

 

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

 

Zebranie miało następujący porządek:

1) Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania – Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych;

2) Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018” - Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (raport jest dostępny na stronie senior.gov.pl);

3) Dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

a) Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej;

b) Działania na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim – Monika Subik – Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego;
c) Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - Krystyna Nowakowska - przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu;

4) Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny? – Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO;

5) Dyskusja;

6) Przerwa kawowa;

7) Przemoc wobec osób starszych z punktu widzenia MRPiPS – przedstawiciel Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej MRPiPS (nie zrealizowany ze względu na nieobecność przedstawiciela MRPPiS;

8) Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego – kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty”,

9) Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego – asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

10) Dyskusja,

11) Podsumowanie i wypracowanie rekomendacji.

 

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

W spotkaniu wzięli udział:

1. Bohdan Aniszczyk - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Członek RDPP,

2. Anna Balińska - Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP,

3. Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,

4. Stanisław Brzozowski - Rzecznik Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

5. Bogusław Cebulski - Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, Członek RDPP,

6. Maciej Cudak - Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

7. Grażyna Czajkowska - Prezes Stowarzyszenia „Impuls” w Łomży,

8. Andrzej Czajkowski - Stowarzyszenie „Impuls” w Łomży,

9. Łukasz Domagała - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Członek RDPP,

10. Milena Englot-Brzozowska - Sekretarz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

11. Łukasz Tomasz Gojke - Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, Członek RDPP,

12. Wojciech Jachimowicz - Współprzewodniczący RDPP,

13. Teresa Jaskuła - Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów,

14. Jolanta Koziak - Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior” w Sosnowcu,

15. Paweł Krassowski - Prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

16. Katarzyna Krupa - Wydziała Dialogu Obywatelskiego KPRM,

17. Leokadia Kubalańca - Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

18. Andrzej Lambryczak - Radny Sejmiku Seniorów Województwa Lubuskiego,

19. Ewa Lange - Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM,

20. Maciej Nowak - Stowarzyszenie Seniorów Kurpi i Ostrołęki w Ostrołęce,

21. Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

22. Jerzy Ossoliński - Aspirant – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

23. Lidia Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

24. Aleksander Pieczkin - Przewodniczący Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

25. Alina Pieniążek - Inspektor - Ekspert Wydziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie,

26. Katarzyna Prześladkiewicz - Wydział Dialogu Obywatelskiego KPRM,

27. Marzena Rudnicka - Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,

28. Elżbieta Siupik - Komisarz – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynatora procedury „Niebieskie Karty”,

29. Monika Subik - Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

30. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych NIW-CRSO,

31. Janina Tropisz - Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego,

32. Lidia Ułanowska - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

33. Mirosława Widurek - Stowarzyszenie "Dla Równości", Członek RDPP,

34. Krzysztof Wolfram - Przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu,

35. Aleksandra Wójcik - Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego KPRM,

36. Ewa Zbelicka - Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady Senioralnej,

37. Barbara Zylm - koordynator Głos Seniora na Mazowszu, Warszawski Głos Seniora.

Wypracowane rekomendacje zostaną przedstawione Radzie Pożytku na posiedzeniu plenarnym celem zatwierdzenia i podjęcia stosownych działań. Szczegółowa informacja o przebiegu oraz prezentacje tam przedstawione będą już niedługo dostępne na stronie Stowarzyszenia „Dla Równości”.

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Prezentacje:

Inowrocław - Krystyna Nowakowska

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Powiat Krośnieński - Monika Subik

Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych

Tu pobierz pdf1. Tu pobierz pdf2.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Prezentacja 1 (NIW)

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Prezentacja 2 (NIW)

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Województwo Pomorskie Barbara Bałka

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Notatka z posiedzenia Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych
Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

          W dniu 29 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu RDPP: ds. partycypacji społecznej osób starszych.
W spotkaniu udział wzięli: członkowie zespołu, współprzewodniczący RDPP Wojciech Jachimowicz, członkowie RDPP, przedstawiciele Wydziału Dialogu Społecznego DOB KPRM, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, ministerstw, agencji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Porządek posiedzenia:

                     I.            Powitanie i przedstawienie uczestników oraz celów spotkania – przewodnicząca Zespołu RDPP:
ds. partycypacji społecznej osób starszych Pani Mirosława Widurek.

                  II.            Dyskusja nt.:

-        Dokumentów opisujących sytuację osób starszych w Polsce,

-        Działań samorządów i władz województw na rzecz osób starszych i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi,

-        Wolontariatu senioralnego,

-        Przemocy wobec osób starszych,

-        Promocji wolontariatu senioralnego poprzez media publiczne.

Przebieg spotkania:

            Pani Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
. Temat: Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018”.

1.      Prezentacja materiału informacyjnego opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyjętego przez  Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r., (w dniu 4 lutego przedstawiony w Senacie),

2.      Dokument pt. „Informacja o sytuacji osób starszych za 2018 r.” IV edycja (dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce-za-rok-2018) jest publikacją wynikającą z Ustawy o osobach starszych z dnia 11 września 2015 r. obligującej MRPiPS do corocznego przedstawiania Radzie Ministrów bieżących informacji na temat osób starszych w podstawowych zakresach: sytuacja demograficzna, sytuacja dochodowa, warunki bytu, w tym warunki mieszkaniowe; pomoc społeczna; aktywność zawodowa; stan zdrowia, kadra medyczna, aktywność społeczna i obywatelska; aktywność edukacyjna i kulturalna; aktywność sportowa i rekreacyjna; równe traktowanie i przeciwdziałanie przemocy; sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

3.      W 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Nr 161 z dnia 26 października 2018 r w sprawie wprowadzenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ”. (M.P. z 2018 r. poz. 1169) http://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000116901.pdf.

 

Dyskusja

-        Sytuacja mieszkaniowa seniorów w Polsce;

-        Czy publikacja „Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2018” wpływa na poprawę życia seniorów?;

-        Wykluczenie komunikacyjne, społeczne i ekonomiczne, dostęp do służby zdrowia, sąsiedztwa
w rejonach słabo zamieszkałych,

-        Wpływ programu „dostępność+” na przestrzeń publiczną – dostosowywanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych;

-        Przyszłoroczny Spis powszechny, a ocena warunków życia osób starszych;

-        Ochrona przed lichwą i opieka prawna osób starszych https://dlakonsumenta.pl/;

-        Kampanie społeczne, m.in. https://glosseniora.pl/nasze-kampanie/

 

Pani Barbara Bałka Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej przedstawiła prezentację na temat „Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów”. Zagadnienia:

1.      Struktura demograficzna Województwa Pomorskiego:467 000 seniorów;

2.      Pomorska Rada ds. polityki senioralnej od 2017 r. – składa się z 18 osób: Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów i organizacji pozarządowych;

3.      Programy i akcje przeznaczone dla seniorów: konkurs o nagrodę marszałka „Pomorskie dla seniorów”, „Pomorskie Forum Rad Seniorów”, „Karty Seniora” – zaangażowanie przedsiębiorców, 35 Rad Seniorów
w województwie pomorskim, 40 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 9 000 słuchaczy (640 UTW), „Nagroda dla Przyjaciela Seniora”, Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie;

4.      Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań na rzecz seniorów (w 2019 r.: 60 000 zł);

5.      Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
na 2020 r. – kwota dofinansowanie 100 000 zł. W ramach zadania wspierane będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do partycypacji społecznej osób starszych, promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną, zwiększenia kompetencji, poprawy jakości i poziomu życia oraz zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów, promocja wolontariatu senioralnego.

 

Pani Monika Subik Dyrektor Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego przedstawiła temat „Działania
na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim”. Zagadnienia:

1.      Powiat Krośnieński – województwo Podkarpackie, 10 gmin wiejski, miejsko-wiejskich, 104 miejscowości, ponad 112 000 mieszkańców, ponad 19 % mieszkańców powiatu to seniorzy;

2.      Instytucje powiatowe działające na rzecz seniorów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 20 Rodzin Zastępczych w wieku 60+, Realizacja zadań przy pomocy PFRON-u, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, Program edukacji zdrowotnej: „Życie mam tylko jedno”, 2 Domy Pomocy Społecznej, Klub Seniora;

3.      Inne formy aktywizacji seniorów: Koła gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespoły ludowe i śpiewacze.

 

Pani Krystyna Nowakowska – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu przedstawiła temat: „Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu”. Zagadnienia:

1.      Mieszkania chronione w Inowrocławiu przeznaczone dla: ofiar pożarów, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi,

2.      8 osobowa grupa wsparcia Oddziału Rejonowego PZERiI,

3.      Spotkania polegające na integracji środowiska seniorów i mieszkańców mieszkań chronionych – wykorzystywanie potencjału grupy w celu świadczenia wzajemnej pomocy, rozładowanie stresu
i przeciwdziałanie poczuciu alienacji.

 

Pani Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO, temat: „Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny?”:

1.      Korpus Solidarności – program NIW-CRSO zakładające ideę długotrwałego wolontariatu
w obszarach: kultura, kultura fizyczna, pomoc społeczna, środowisko, itp.;

2.       „Karta wolontariusza” – profit wynikający z przynależności do Korpusu Solidarności;

3.      12 % osób dorosłych zaangażowanych w wolontariat w Polsce;

4.      Wolontariat formalny – umowa z wolontariuszem, wolontariat kompetencji, wolontariat nieformalny – pomocowe działania wspólnot religijnych, grup sąsiedzkich, młodzieżowych, samopomoc starszych, lokalni działacze, Rady Seniorów, itp.

5.      Dlaczego senior nie jest zaangażowany w wolontariat?: Wolontariat uważany jest za działanie przypisane dla młodych, bariery świadomościowe, postawy i światopogląd seniora, zaufanie społeczne, fasadowość oferty dla seniora, bariery lokalowe i finansowe, organizacje wolontariackie nie trafiają do seniorów, organizacje seniorskie nie promują wolontariatu senioralnego.

 

kom. Elżbieta Siupik specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty” Temat: „Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego”:

1.      pomoc w rodzinie jest bardzo poważnym problemem społecznym, stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, jest naruszeniem godności osoby. Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

2.      wg. Światowej Organizacji Zdrowia wobec osób starszych stosuje się przemoc
(wg. częstotliwości): psychiczną, ekonomiczna, fizyczną, seksualną. Dane te ujmują zaniedbania  jako formy przemocy.

3.      procedurę „Niebieskiej Karty” rozpoczyna się po stwierdzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie. Uprawnieni do założenia „Niebieskiej Karty” są: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty i służby zdrowia. Zgłaszać przemoc w rodzinie mogą zgłaszać osoby postronne, np. przedstawiciele organizacji pozarządowych, sąsiedzi, itp.

4.      przemoc wobec osób starszych – sprawcy: małżonkowie, dorosłe dzieci – najczęściej synowie, wnuki.

 

asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej. Temat: „Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego”:

1.      Program profilaktyczny w województwie podkarpackim pn. „Bezpieczny senior”, który ma na celu unikanie i zmniejszanie liczby przestępstw wobec osób starszych, bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa (nieuczciwe praktyki konsumenckie), poprawa świadomości prawnej,

2.      Program profilaktyczny odbywa się we współpracy z instytucjami publicznymi (ZUS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pomoc Społeczna, uczelnie i placówki oświatowe,  samorząd lokalny, lokalne władze – pomoc finansowa, zaplecze lokalowe), organizacjami pozarządowymi, instytucjami kościelnymi (ogłoszenia parafialne) i podmiotami gospodarczymi (banki, media).

 

               III.            Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Zespół przyjął następujące ustalenia:

-        zorganizowanie oddzielnego posiedzenia na temat sytuacji mieszkaniowej seniorów  w Polsce, zwierając zagadnienia: zamiana mieszkań, wprowadzanie programu dostępność+, polepszanie warunków mieszkaniowych. Dyskusja o problemach mieszkaniowych seniorów w oparciu
o publikacje p. Marzeny Rudnickiej i dokument Ministerstwa Budownictwa??! dotyczący warunków mieszkaniowych w Polsce,

-        zorganizowanie oddzielnego posiedzenia na temat programu „dostępność+” w odniesieniu do polityki senioralnej;

-        koordynator wolontariatu senioralnego;

-        zadanie dla członków zespołu: znalezienie na swoim terenie nieformalnych organizacji zajmujących się wolontariatem;

-        włącznie się do zaangażowanie w zbieranie podpisów i wysyłania petycji w sprawie zwrotów kosztów podróży, diety i ubezpieczenia członków Rad Seniorów,

-        na następnym posiedzeniu zespołu zostaną podjęte tematy: przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

-        wystąpienie do Komendy Głównej Policji w sprawie wprowadzenia zagadnień dotyczących seniorów do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli” (art. 38a pkt 2, ppkt 3 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 r.),

-        Pole tekstowe: opr. Katarzyna KRUPA
Wydział Dialogu Obywatelskiego
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 
KPRM
wystąpienie odpowiedniego organu o wprowadzenie do Centrum Usług Społecznych oferty dla seniorów.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 05 stycznia 2022