„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Podsumowanie kadencji PRDPP

 

Strona główna W górę Podsumowanie kadencji PRDPP Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Ustawa o KGW - konsultacje - Rzeszów Spotkanie przy stole I Kongres NGO Rzeszów Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego
 

 

Strona główna
W górę

Informacja o działaniach podjętych przez Mirosławę Widurek

w pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego

Województwa Podkarpackiego - III Kadencji 2016-2019

 

W okresie od kwietnia 2016r. do kwietnia 2019r. Mirosława Widurek uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach RDPP oraz we wszystkich głosowaniach obiegowych.

Ponadto:

1)    W dniu 10 czerwca 2016r. zorganizowała w Łysej Górze w gminie Nowy Żmigród wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń z Powiatów: Jasielskiego, Krośnieńskiego i Sanockiego. Rozmawiano o pomocy prawnej i finansowej, której może im udzielić samorząd województwa - na przykład finansując tak zwany wkład własny w projektach unijnych. O kierunkach i zasadach takiej współpracy członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dyskutowali z przedstawicielami blisko 90 organizacji pozarządowych z 9 gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski. Spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Pan Wojciech Zając. W spotkaniu obok członków Rady wzięli udział: Monika Bernat - Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski; Ewa Kaczmarska-Więckowska Prezes Krośnieńskiego Koła Sołtysów, Daniela Baraniewicz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego. Ponadto do Łysej Góry przyjechało ponad 150 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z Beskidu Niskiego i Pogórza: strażacy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia kulturalne, charytatywne i regionalne. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za kontakty samorządów z organizacjami pozarządowymi. W gościnnych progach Domu Ludowego w Łysej Górze przybyłych witała Teresa Laskowska - Sołtys Wsi Łysa Góra i Radna Gminy Nowy Żmigród. Zebranych powitał Wójt Gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Stanisław Kruczek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wskazał na wielką wagę organizacji pozarządowych i ich rolę w życiu publicznym. Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Anna Tworz mówiła o tworzeniu lokalnych rad działalności pożytku publicznego i ich zadaniach. Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Monika Bernat przedstawiła możliwości uzyskania dotacji z ROPS przez organizacje pozarządowe. W dyskusji poruszono wiele ważnych dla organizacji pozarządowych problemów. Najważniejsze z nich to zwiększenie ich wpływu na rozwiązywanie lokalnych problemów oraz pomoc w uzyskaniu finansowania działalności. Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej atmosferze. Imprezę uświetniła swoim występem młoda artystka Katarzyna Makoś. Stronę kulinarną zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze oraz z ościennych wsi. Po spotkaniu Wójt Gminy Nowy Żmigród zaprosił gości na krótką wycieczkę w najciekawsze miejsca Gminy. Jeden z najlepszych przewodników beskidzkich, Roman Frodyma (autor wielu monografii o Zachodniogalicyjskich Cmentarzach Wojennych), pokazał członkom RDPP zabytkowe obiekty sakralne i cmentarze z I Wojny Światowej: w Łysej Górze, Nowym Żmigrodzie, Desznicy i Smolniku. Podziwiano również piękne widoki Beskidu Niskiego. Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie przygotowała relację ze Spotkania.

2)    Realizując porozumienie pomiędzy PRDPP a Polskim Radiem Rzeszów w piątkowe przedpołudnie 14 października 2016r. zorganizowała spotkanie red. Bernadety Szczypty z Polskiego Radia Rzeszów ze stowarzyszeniami z Beskidu Niskiego. Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Wietrznie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących stowarzyszeń i instytucji: Stowarzyszenia "Dla Równości", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr", Stowarzyszenia Miłośników Cergowej, Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich, Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem, Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej "Sztetl", Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Kąty "Pokolenie", Koła Gospodyń Wiejskich w Krempnej, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Akacja" w Osieku Jasielskim, Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego "Wrzos" z Dębowca, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy "Wilk", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic, Stowarzyszenia "Ocalić Od Zapomnienia" w Iwoniczu Zdroju, Stowarzyszenia Kultura Karpat w Draganowej,  Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy i Urząd Miasta w Dukli. Reprezentowani byli przedstawiciele ośmiu gmin i trzech powiatów województwa podkarpackiego. Red. Bernadeta Szczypta nagrała wywiady ze wszystkimi przedstawicielami stowarzyszeń. Audycje ukazywały systematycznie we wtorki o godzinie 17.05.

3)    Mirosława Widurek swoją rolę jako członka RDPP widzi w organizowaniu i inicjowaniu przedsięwzięć integrujących środowiska lokalnych NGO. Wśród nich najważniejsze jest coroczne, cyklicznie organizowane, pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Rzeszów, Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. W 2017r. w Dukli odbyło się I Forum, które stało się platformą wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć stowarzyszeń wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego. Wzięło w nim udział prawie 180 osób - przedstawicieli stowarzyszeń z 3 powiatów (Sanockiego, Krośnieńskiego i Jasielskiego) oraz 9 gmin: Komańcza, Jaśliska, Iwonicz Zdrój, Dukla, Krempna, Chorkówka, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec. W Forum wzięli również udział przedstawiciele samorządów w/w gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego z Wicemarszałkiem, Marią Kurowską a także Min. Wojciechem Kaczmarczykiem - dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów. Forum prowadzili: Małgorzata Walaszczyk-Faryj Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie oraz Jerzy Dębiec Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. Gospodarzami Imprezy byli Mirosława Widurek oraz Andrzej Bytnar Burmistrz Miasta Dukla.

4)    9 czerwca 2018 w Szczawnem-Kulasznem (Gmina Komańcza) odbyło się II Forum. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego a także Rad Działalności Pożytku Publicznego (wojewódzkiej i gminnych). Koordynatorem działań związanych z organizacją Forum była Mirosława Widurek a gospodarzami byli: Wójt Gminy Komańcza - Stanisław Bielawka, Dyrektor GOK Komańcza - Danuta Nagórzańska oraz Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne Robert Piechocki. Jak zwykle gościem specjalnym był dr Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił kierunki rozwoju oraz dotychczasowe działania NIW - CRSO a także podsumowanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu. Dyr. Kaczmarczyk wziął także udział w panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca NGO z samorządami - co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów". Panel moderował dr Maciej Kunysz z RDPP Województwa Podkarpackiego a pozostałymi uczestnikami byli działacze NGO będący równocześnie członkami organów samorządów (Ewa Przystasz, Marek Bliżycki, Stanisław Kruczek), przedstawiciel środowiska akademickiego (prof. UW dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk) oraz gospodarz Forum - Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka. Bardzo ciekawie wypadły również wystąpienia: Marka Kubina Prezesa Fundacji „Pomosty Karpat” w Daliowej na temat tworzenia spółdzielni socjalnej w praktyce oraz Adama Ptasińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Generator Inspiracji” pt. "Tradycja kontra nowoczesność - czy wprowadzanie generatorów ofert to fanaberia grantodawców czy korzyść dla wnioskodawców?”. Tradycyjnie zaprezentowały się stowarzyszenia z terenu Beskidu Niskiego. W tym roku poznaliśmy bliżej Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik-Komańcza” (prezentację przedstawił Prezes Arkadiusz Krzesiński), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” (Prezes Ewa Przystasz) oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim (Wiceprezes Monika Mroczka). Wydarzeniu towarzyszyły wspaniałe występy zespołów i kapel (Chór "Łem-My" z Komańczy oraz Kapela „Jacy-Tacy" z Jaślisk). Odbyły się wystawy dorobku artystycznego, wyrobów rękodzielnictwa, wyrobów kulinarnych, zaprezentowano bannery, wydawnictwa i reklamy. Do udziału zaproszono również delegacje z Bieszczadzkiego Forum Stowarzyszeń oraz CEWOP z Krosna. Po raz kolejny Forum Stowarzyszeń BN Honorowym Patronatem objął Marszałek Sejmiku Podkarpackiego a Patronatem Medialnym Polskie Radio Rzeszów.

5)    Mirosława Widurek jest inicjatorem tworzenia gminnych rad działalności pożytku publicznego. Dzięki Jej zaangażowaniu powstały cztery gminne rady: w Dukli, w Nowym Żmigrodzie, w Komańczy oraz w Jaśliskach (ta ostatnia obecnie jest w trakcie powoływana).

6)    M. Widurek inspiruje i co roku analizuje w Gminach Beskidu Niskiego roczne i wieloletnie plany współpracy, tworzone wspólnie z NGO przez Rady Gmin.

7)    Była pomysłodawcą i współorganizatorem spotkania Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z radami miejskimi, powiatowymi i gminnymi pt. „Rola rady działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO” w dniu 2 grudnia 2017r. w Szczawnem. Organizatorami spotkania były Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rzeszowie oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy. W spotkaniu wzięły udział Rady Gminne z Dukli, Nowego Żmigrodu, Komańczy, Kołaczyc; Rady Powiatowe z Mielca, Ustrzyk Dolnych oraz Rada Miejska z Krosna. Adresatami spotkania byli Członkowie Podkarpackiej RDPP oraz członkowie gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego Województwa Podkarpackiego (zaproszono wszystkie Rady). Spotkanie odbyło się w Dom Ludowym - Ośrodku Konferencyjnym w Szczawnem, Gmina Komańcza, o godz. 10.00. Celem spotkania były: wymiana doświadczeń pomiędzy istniejącymi radami województwa podkarpackiego, upowszechnianie dobrych praktyk funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego, wypracowanie rekomendacji: „na czym ma polegać rola działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO?”, integracja osób będących członkami rad różnych szczebli samorządu oraz różnych regionów województwa; nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi radami. Moderatorem spotkania był Tomasz Wasielewski - Członek Podkarpackiej RDPP. Program spotkania obejmował: Rozpoczęcie spotkania oraz przywitanie uczestników – Przewodnicząca Podkarpackiej RDPP Kinga Bielec, Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka, Przewodniczący Gminnej RDPP w Komańczy Robert Piechocki. Powołano grupę roboczą ds. wypracowania rekomendacji: „Na czym ma polegać rola działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO?”. W skład Grupy Roboczej weszli Maciej Kunysz, jako koordynator Grupy, Łukasz Kosiba – Przewodniczący Gminnej RDPP w Dukli, Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza, Sekretarz Powiatowej RDPP w Mielcu oraz Przewodniczący Gminnej RDPP w Kołaczycach. „Rola i zadania Podkarpackiej RDPP” to temat wystąpienia Kingi Bielec Przewodniczącej Podkarpackiej RDPP. Działania Samorządu Województwa Podkarpackiego na rzecz NGO przedstawiła Anna Tworz. Maciej Kunysz mówił o roli rady powiatowej i gminnej, jako liderów i animatora działalności organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych. Następnie Przedstawiciel Mieleckiej RDPP omówił działalność RDPP Powiatu Mieleckiego jako przykład dobrych praktyk. Robert Piechocki Przewodniczący RDDP w Komańczy wygłosił referat „Gminna RDPP w Komańczy- determinacja i pokonywanie przeszkód w jej tworzeniu”. Wnioski z Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego przedstawił Tomasz Wasielewski. Rekomendacje Grupy Roboczej:

1. BYĆ W UBOGACAJĄCYM DIALOGU:

Charakter działalności organizacji obywatelskich jest działanie tam gdzie rodzi się potrzeba takiego działania, często problem. Organizacje w sposób szczególny są wyczulone na potrzeby społeczności lokalnych i konkretnych osób. Posiadają także szczególną wiedzę i doświadczenie jak te problemy/potrzeby rozwiązywać. DLATEGO TĄ WIEDZA POWINNY SIĘ DZIELIĆ. Jednostki samorządu terytorialnego powinny się pełnić rolę służebną wobec obywateli, odpowiadając na jej potrzeby wtedy, kiedy sami obywatele lub wspólnoty nie są w stanie tych potrzeb zaspokoić lub rozwiązać. DLATEGO TĄ WIEDZĘ POWINI WYKORZYSTAĆ.

2. PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIĆ

Doświadczenie, wiedza oraz perspektywa, z jakiej patrzymy na świat powoduje, że często mamy odmienne zdanie. W ramach Rady ta różnorodność powinna nas ubogacać, a nie prowadzić do waśni. Wiele jest dróg do rozwiązania naszych problemów a my powinniśmy odnajdywać te najwłaściwsze. PAMIĘTAJMY, ŻE NIE ZAWSZE MUSIMY SIĘ ZGADZAĆ ZE SOBĄ WAŻNE ABYŚMY BYLI RAZEM.

8)    W styczniu i lutym 2018 roku Mirosława Widurek odbyła cykl spotkań z Gminnymi Radami Pożytku Publicznego rejonu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Spotkania odbyły się w następujących miejscowościach: Ustrzyki Dolne - 8 stycznia 2018r., Komańcza - 11 stycznia 2018r., Nowy Żmigród - 31 stycznia 2018r., Dukla – 9 lutego 2018r. We wszystkich czterech rejonach samorządy zatwierdziły skonsultowane wcześniej z organizacjami pozarządowymi programy współpracy ze stowarzyszeniami. W/w samorządy przeznaczają środki na wsparcie organizacji pozarządowych w drodze konkursów. Kwoty przeznaczone na ten cel wahają się od 385 tys. zł w Gminie Ustrzyki Dolne do 13 tys. zł w Gminie Nowy Żmigród. Nie wszystkie regulaminy konkursów ogłaszanych w tym celu przez samorządy spełniają wymagane w tym zakresie standardy. Na przykład: brak jest kart do głosowania, brak czytelnych wymogów formalnych, brak przedstawicieli NGO w komisjach konkursowych. Niestety żaden z wymienionych samorządów nie przeznacza środków na finansowanie działalności gminnych rad DPP. Zauważa się słabą frekwencję na spotkaniach rad ze strony przedstawicieli NGO oraz niepokojąca tendencję do wykorzystywania rad DPP jako "maszynek do głosowania" - przy opiniowaniu uchwał rad gmin. Wnioski:

a)            Członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powinni przeprowadzić w terenie szkolenia dla przedstawicieli samorządów na temat standardów przy tworzeniu regulaminów konkursów na granty organizowane przez gminy.

b)            Gminne rady DPP powinny w większym stopniu być animatorami i liderami lokalnych działań na rzecz NGO.

c)            Samorządy powinny znaleźć w swoich budżetach środki na działalność rad DPP.

9)     M. Widurek inspiruje stowarzyszenia Beskidu Niskiego do współpracy przy pisaniu projektów do konkursów grantowych, organizuje szkolenia dla beskidzkich NGO’sów w zakresie pisania wniosków („Małe FIO, konkursy ROPS itp.), zachęca do podejmowania współpracy pomiędzy organizacjami z różnych gmin i powiatów oraz do aktywnego uczestnictwa w imprezach i spotkaniach organizowanych przez UM oraz PRDPP (wolontariusze stowarzyszeń z Beskidu Niskiego pomagają  przy organizacji Obywatelskich For Podkarpackich, Konwentów Rad Pożytku Publicznego, Targów Ekonomii Społecznej, Gal „Wysokich Lotów; uczestniczą w Spotkaniach z Dyrektorem NIW itp.).

10)   M. Widurek uczestniczy w różnych ciałach kolegialnych i zespołach roboczych, jako reprezentant PRDPP np.:

a)    Bierze udział w Komisjach Konkursowych organizowanych przez ROPS w Rzeszowie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej. Była również uczestnikiem komisji konkursowych FIO.

b)    Uczestnictwo, jako przedstawiciel w Projekcie "Liderzy kooperacji", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczy również Gmina Krempna rekomendowana przez Mirę Widurek. Czas trwania projektu 01.04.2018 - 31.03.2021r. Całkowita kwota projektu:12 893 583,46 PLN Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący Województwo Podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Realizacja celu projektu wpłynie na:

·         włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,

·         wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,

·         wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

·         profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,

·         opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,

·         aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. Projekt ma przyczynić się do doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych; wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Grupę docelową projektu stanowi 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W rezultacie działań projektowych ma powstać model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model będzie możliwy do wdrożenia w każdej gminie wiejskiej/powiecie 18 lipca br., zostało przeprowadzone szkolenie w ramach Makroregionalnej Szkoły Kooperacji dedykowane wojewódzkim podmiotom sektorowym z terenu pięciu województw uczestniczącym w projekcie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Sądów Okręgowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Wojewódzkich Komend Policji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kuratorium Oświaty, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie spotkania uczestnicy Makroregionalnej Szkoły Kooperacji, zapoznali się z założeniami projektu oraz wiedzą z obszaru kooperacji oraz budowania modelu wsparcia. W trakcie spotkania omówiono potrzebę realizacji wspólnych działań w opracowaniu i konsultowaniu wypracowywanego modelu kooperacji, ustalono zasady współpracy wojewódzkich podmiotów sektorowych z instytucjami realizującym projekt na poziomie gminy i powiatu w wypracowywaniu modelu kooperacji, oraz etapy poszczególnych prac nad projektem.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

 

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 01 lipca 2022