„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Aktualności Nasze działania O nas Publicystyka Media o nas i u nas Na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Podsumowanie kadencji PRDPP
Strona główna W górę Podsumowanie kadencji PRDPP Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Ustawa o KGW - konsultacje - Rzeszów Spotkanie przy stole I Kongres NGO Rzeszów Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego

 

Strona główna
W górę

Publicystyka

Dlaczego single?

Dwa światy
w jeden dzień

Zmiany w Policyjnej Krajowej Mapie Zagrożeń

Święto hojnego kapelusza

Polityczne żebractwo
nie ma barw

Jak to się mówi: "szacun"

Wyznawcy kultu: „Bo nam się to należy”

Żołnierzyki na wojence

Czuć się wśród ludzi dobrze

W drodze cz. 2

W drodze cz. 1

Spotkanie po latach

Dałam się nabrać jak dziecko

Podzieleni ale  czy  zadowoleni?

Czas wypalenia?

Wściekła.
W miejscu: Beskid Niski

Podróż w nieznane

Nazywam się dobro

Akt desperacji

Przecież to takie proste

Jest tyle dobra wokół nas

Odwrócony Janosik

Dokąd zmierzamy?

Dokąd zmierzamy?

Ale się porobiło!

Bo w nas jest moc!

Trzeci sektor czy retrospołecznik

Bądźmy lepsi

Patriotyzm

Odwaga, obłuda, strach...

Bawmy się, bawmy. Przecież organizacje i tak będą harować!

Czy bezdomność to zagrożenie?
Jeśli tak to dla kogo?

Informacja o działaniach podjętych przez Mirosławę Widurek

w pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego

Województwa Podkarpackiego - III Kadencji 2016-2019

 

W okresie od kwietnia 2016r. do kwietnia 2019r. Mirosława Widurek uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach RDPP oraz we wszystkich głosowaniach obiegowych.

Ponadto:

1)    W dniu 10 czerwca 2016r. zorganizowała w Łysej Górze w gminie Nowy Żmigród wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń z Powiatów: Jasielskiego, Krośnieńskiego i Sanockiego. Rozmawiano o pomocy prawnej i finansowej, której może im udzielić samorząd województwa - na przykład finansując tak zwany wkład własny w projektach unijnych. O kierunkach i zasadach takiej współpracy członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dyskutowali z przedstawicielami blisko 90 organizacji pozarządowych z 9 gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski. Spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Pan Wojciech Zając. W spotkaniu obok członków Rady wzięli udział: Monika Bernat - Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski; Ewa Kaczmarska-Więckowska Prezes Krośnieńskiego Koła Sołtysów, Daniela Baraniewicz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego. Ponadto do Łysej Góry przyjechało ponad 150 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z Beskidu Niskiego i Pogórza: strażacy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia kulturalne, charytatywne i regionalne. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za kontakty samorządów z organizacjami pozarządowymi. W gościnnych progach Domu Ludowego w Łysej Górze przybyłych witała Teresa Laskowska - Sołtys Wsi Łysa Góra i Radna Gminy Nowy Żmigród. Zebranych powitał Wójt Gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Stanisław Kruczek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wskazał na wielką wagę organizacji pozarządowych i ich rolę w życiu publicznym. Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Anna Tworz mówiła o tworzeniu lokalnych rad działalności pożytku publicznego i ich zadaniach. Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Monika Bernat przedstawiła możliwości uzyskania dotacji z ROPS przez organizacje pozarządowe. W dyskusji poruszono wiele ważnych dla organizacji pozarządowych problemów. Najważniejsze z nich to zwiększenie ich wpływu na rozwiązywanie lokalnych problemów oraz pomoc w uzyskaniu finansowania działalności. Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej atmosferze. Imprezę uświetniła swoim występem młoda artystka Katarzyna Makoś. Stronę kulinarną zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze oraz z ościennych wsi. Po spotkaniu Wójt Gminy Nowy Żmigród zaprosił gości na krótką wycieczkę w najciekawsze miejsca Gminy. Jeden z najlepszych przewodników beskidzkich, Roman Frodyma (autor wielu monografii o Zachodniogalicyjskich Cmentarzach Wojennych), pokazał członkom RDPP zabytkowe obiekty sakralne i cmentarze z I Wojny Światowej: w Łysej Górze, Nowym Żmigrodzie, Desznicy i Smolniku. Podziwiano również piękne widoki Beskidu Niskiego. Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie przygotowała relację ze Spotkania.

2)    Realizując porozumienie pomiędzy PRDPP a Polskim Radiem Rzeszów w piątkowe przedpołudnie 14 października 2016r. zorganizowała spotkanie red. Bernadety Szczypty z Polskiego Radia Rzeszów ze stowarzyszeniami z Beskidu Niskiego. Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Wietrznie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących stowarzyszeń i instytucji: Stowarzyszenia "Dla Równości", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr", Stowarzyszenia Miłośników Cergowej, Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich, Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem, Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej "Sztetl", Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Kąty "Pokolenie", Koła Gospodyń Wiejskich w Krempnej, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Akacja" w Osieku Jasielskim, Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego "Wrzos" z Dębowca, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy "Wilk", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic, Stowarzyszenia "Ocalić Od Zapomnienia" w Iwoniczu Zdroju, Stowarzyszenia Kultura Karpat w Draganowej,  Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy i Urząd Miasta w Dukli. Reprezentowani byli przedstawiciele ośmiu gmin i trzech powiatów województwa podkarpackiego. Red. Bernadeta Szczypta nagrała wywiady ze wszystkimi przedstawicielami stowarzyszeń. Audycje ukazywały systematycznie we wtorki o godzinie 17.05.

3)    Mirosława Widurek swoją rolę jako członka RDPP widzi w organizowaniu i inicjowaniu przedsięwzięć integrujących środowiska lokalnych NGO. Wśród nich najważniejsze jest coroczne, cyklicznie organizowane, pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Rzeszów, Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. W 2017r. w Dukli odbyło się I Forum, które stało się platformą wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć stowarzyszeń wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego. Wzięło w nim udział prawie 180 osób - przedstawicieli stowarzyszeń z 3 powiatów (Sanockiego, Krośnieńskiego i Jasielskiego) oraz 9 gmin: Komańcza, Jaśliska, Iwonicz Zdrój, Dukla, Krempna, Chorkówka, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec. W Forum wzięli również udział przedstawiciele samorządów w/w gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego z Wicemarszałkiem, Marią Kurowską a także Min. Wojciechem Kaczmarczykiem - dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów. Forum prowadzili: Małgorzata Walaszczyk-Faryj Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie oraz Jerzy Dębiec Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. Gospodarzami Imprezy byli Mirosława Widurek oraz Andrzej Bytnar Burmistrz Miasta Dukla.

4)    9 czerwca 2018 w Szczawnem-Kulasznem (Gmina Komańcza) odbyło się II Forum. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego a także Rad Działalności Pożytku Publicznego (wojewódzkiej i gminnych). Koordynatorem działań związanych z organizacją Forum była Mirosława Widurek a gospodarzami byli: Wójt Gminy Komańcza - Stanisław Bielawka, Dyrektor GOK Komańcza - Danuta Nagórzańska oraz Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne Robert Piechocki. Jak zwykle gościem specjalnym był dr Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił kierunki rozwoju oraz dotychczasowe działania NIW - CRSO a także podsumowanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu. Dyr. Kaczmarczyk wziął także udział w panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca NGO z samorządami - co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów". Panel moderował dr Maciej Kunysz z RDPP Województwa Podkarpackiego a pozostałymi uczestnikami byli działacze NGO będący równocześnie członkami organów samorządów (Ewa Przystasz, Marek Bliżycki, Stanisław Kruczek), przedstawiciel środowiska akademickiego (prof. UW dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk) oraz gospodarz Forum - Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka. Bardzo ciekawie wypadły również wystąpienia: Marka Kubina Prezesa Fundacji „Pomosty Karpat” w Daliowej na temat tworzenia spółdzielni socjalnej w praktyce oraz Adama Ptasińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Generator Inspiracji” pt. "Tradycja kontra nowoczesność - czy wprowadzanie generatorów ofert to fanaberia grantodawców czy korzyść dla wnioskodawców?”. Tradycyjnie zaprezentowały się stowarzyszenia z terenu Beskidu Niskiego. W tym roku poznaliśmy bliżej Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik-Komańcza” (prezentację przedstawił Prezes Arkadiusz Krzesiński), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” (Prezes Ewa Przystasz) oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim (Wiceprezes Monika Mroczka). Wydarzeniu towarzyszyły wspaniałe występy zespołów i kapel (Chór "Łem-My" z Komańczy oraz Kapela „Jacy-Tacy" z Jaślisk). Odbyły się wystawy dorobku artystycznego, wyrobów rękodzielnictwa, wyrobów kulinarnych, zaprezentowano bannery, wydawnictwa i reklamy. Do udziału zaproszono również delegacje z Bieszczadzkiego Forum Stowarzyszeń oraz CEWOP z Krosna. Po raz kolejny Forum Stowarzyszeń BN Honorowym Patronatem objął Marszałek Sejmiku Podkarpackiego a Patronatem Medialnym Polskie Radio Rzeszów.

5)    Mirosława Widurek jest inicjatorem tworzenia gminnych rad działalności pożytku publicznego. Dzięki Jej zaangażowaniu powstały cztery gminne rady: w Dukli, w Nowym Żmigrodzie, w Komańczy oraz w Jaśliskach (ta ostatnia obecnie jest w trakcie powoływana).

6)    M. Widurek inspiruje i co roku analizuje w Gminach Beskidu Niskiego roczne i wieloletnie plany współpracy, tworzone wspólnie z NGO przez Rady Gmin.

7)    Była pomysłodawcą i współorganizatorem spotkania Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z radami miejskimi, powiatowymi i gminnymi pt. „Rola rady działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO” w dniu 2 grudnia 2017r. w Szczawnem. Organizatorami spotkania były Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rzeszowie oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy. W spotkaniu wzięły udział Rady Gminne z Dukli, Nowego Żmigrodu, Komańczy, Kołaczyc; Rady Powiatowe z Mielca, Ustrzyk Dolnych oraz Rada Miejska z Krosna. Adresatami spotkania byli Członkowie Podkarpackiej RDPP oraz członkowie gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego Województwa Podkarpackiego (zaproszono wszystkie Rady). Spotkanie odbyło się w Dom Ludowym - Ośrodku Konferencyjnym w Szczawnem, Gmina Komańcza, o godz. 10.00. Celem spotkania były: wymiana doświadczeń pomiędzy istniejącymi radami województwa podkarpackiego, upowszechnianie dobrych praktyk funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego, wypracowanie rekomendacji: „na czym ma polegać rola działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO?”, integracja osób będących członkami rad różnych szczebli samorządu oraz różnych regionów województwa; nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi radami. Moderatorem spotkania był Tomasz Wasielewski - Członek Podkarpackiej RDPP. Program spotkania obejmował: Rozpoczęcie spotkania oraz przywitanie uczestników – Przewodnicząca Podkarpackiej RDPP Kinga Bielec, Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka, Przewodniczący Gminnej RDPP w Komańczy Robert Piechocki. Powołano grupę roboczą ds. wypracowania rekomendacji: „Na czym ma polegać rola działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO?”. W skład Grupy Roboczej weszli Maciej Kunysz, jako koordynator Grupy, Łukasz Kosiba – Przewodniczący Gminnej RDPP w Dukli, Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza, Sekretarz Powiatowej RDPP w Mielcu oraz Przewodniczący Gminnej RDPP w Kołaczycach. „Rola i zadania Podkarpackiej RDPP” to temat wystąpienia Kingi Bielec Przewodniczącej Podkarpackiej RDPP. Działania Samorządu Województwa Podkarpackiego na rzecz NGO przedstawiła Anna Tworz. Maciej Kunysz mówił o roli rady powiatowej i gminnej, jako liderów i animatora działalności organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych. Następnie Przedstawiciel Mieleckiej RDPP omówił działalność RDPP Powiatu Mieleckiego jako przykład dobrych praktyk. Robert Piechocki Przewodniczący RDDP w Komańczy wygłosił referat „Gminna RDPP w Komańczy- determinacja i pokonywanie przeszkód w jej tworzeniu”. Wnioski z Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego przedstawił Tomasz Wasielewski. Rekomendacje Grupy Roboczej:

1. BYĆ W UBOGACAJĄCYM DIALOGU:

Charakter działalności organizacji obywatelskich jest działanie tam gdzie rodzi się potrzeba takiego działania, często problem. Organizacje w sposób szczególny są wyczulone na potrzeby społeczności lokalnych i konkretnych osób. Posiadają także szczególną wiedzę i doświadczenie jak te problemy/potrzeby rozwiązywać. DLATEGO TĄ WIEDZA POWINNY SIĘ DZIELIĆ. Jednostki samorządu terytorialnego powinny się pełnić rolę służebną wobec obywateli, odpowiadając na jej potrzeby wtedy, kiedy sami obywatele lub wspólnoty nie są w stanie tych potrzeb zaspokoić lub rozwiązać. DLATEGO TĄ WIEDZĘ POWINI WYKORZYSTAĆ.

2. PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIĆ

Doświadczenie, wiedza oraz perspektywa, z jakiej patrzymy na świat powoduje, że często mamy odmienne zdanie. W ramach Rady ta różnorodność powinna nas ubogacać, a nie prowadzić do waśni. Wiele jest dróg do rozwiązania naszych problemów a my powinniśmy odnajdywać te najwłaściwsze. PAMIĘTAJMY, ŻE NIE ZAWSZE MUSIMY SIĘ ZGADZAĆ ZE SOBĄ WAŻNE ABYŚMY BYLI RAZEM.

8)    W styczniu i lutym 2018 roku Mirosława Widurek odbyła cykl spotkań z Gminnymi Radami Pożytku Publicznego rejonu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Spotkania odbyły się w następujących miejscowościach: Ustrzyki Dolne - 8 stycznia 2018r., Komańcza - 11 stycznia 2018r., Nowy Żmigród - 31 stycznia 2018r., Dukla – 9 lutego 2018r. We wszystkich czterech rejonach samorządy zatwierdziły skonsultowane wcześniej z organizacjami pozarządowymi programy współpracy ze stowarzyszeniami. W/w samorządy przeznaczają środki na wsparcie organizacji pozarządowych w drodze konkursów. Kwoty przeznaczone na ten cel wahają się od 385 tys. zł w Gminie Ustrzyki Dolne do 13 tys. zł w Gminie Nowy Żmigród. Nie wszystkie regulaminy konkursów ogłaszanych w tym celu przez samorządy spełniają wymagane w tym zakresie standardy. Na przykład: brak jest kart do głosowania, brak czytelnych wymogów formalnych, brak przedstawicieli NGO w komisjach konkursowych. Niestety żaden z wymienionych samorządów nie przeznacza środków na finansowanie działalności gminnych rad DPP. Zauważa się słabą frekwencję na spotkaniach rad ze strony przedstawicieli NGO oraz niepokojąca tendencję do wykorzystywania rad DPP jako "maszynek do głosowania" - przy opiniowaniu uchwał rad gmin. Wnioski:

a)            Członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powinni przeprowadzić w terenie szkolenia dla przedstawicieli samorządów na temat standardów przy tworzeniu regulaminów konkursów na granty organizowane przez gminy.

b)            Gminne rady DPP powinny w większym stopniu być animatorami i liderami lokalnych działań na rzecz NGO.

c)            Samorządy powinny znaleźć w swoich budżetach środki na działalność rad DPP.

9)     M. Widurek inspiruje stowarzyszenia Beskidu Niskiego do współpracy przy pisaniu projektów do konkursów grantowych, organizuje szkolenia dla beskidzkich NGO’sów w zakresie pisania wniosków („Małe FIO, konkursy ROPS itp.), zachęca do podejmowania współpracy pomiędzy organizacjami z różnych gmin i powiatów oraz do aktywnego uczestnictwa w imprezach i spotkaniach organizowanych przez UM oraz PRDPP (wolontariusze stowarzyszeń z Beskidu Niskiego pomagają  przy organizacji Obywatelskich For Podkarpackich, Konwentów Rad Pożytku Publicznego, Targów Ekonomii Społecznej, Gal „Wysokich Lotów; uczestniczą w Spotkaniach z Dyrektorem NIW itp.).

10)   M. Widurek uczestniczy w różnych ciałach kolegialnych i zespołach roboczych, jako reprezentant PRDPP np.:

a)    Bierze udział w Komisjach Konkursowych organizowanych przez ROPS w Rzeszowie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej. Była również uczestnikiem komisji konkursowych FIO.

b)    Uczestnictwo, jako przedstawiciel w Projekcie "Liderzy kooperacji", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczy również Gmina Krempna rekomendowana przez Mirę Widurek. Czas trwania projektu 01.04.2018 - 31.03.2021r. Całkowita kwota projektu:12 893 583,46 PLN Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący Województwo Podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Realizacja celu projektu wpłynie na:

·         włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,

·         wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,

·         wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

·         profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,

·         opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,

·         aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. Projekt ma przyczynić się do doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych; wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Grupę docelową projektu stanowi 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W rezultacie działań projektowych ma powstać model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model będzie możliwy do wdrożenia w każdej gminie wiejskiej/powiecie 18 lipca br., zostało przeprowadzone szkolenie w ramach Makroregionalnej Szkoły Kooperacji dedykowane wojewódzkim podmiotom sektorowym z terenu pięciu województw uczestniczącym w projekcie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Sądów Okręgowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Wojewódzkich Komend Policji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kuratorium Oświaty, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie spotkania uczestnicy Makroregionalnej Szkoły Kooperacji, zapoznali się z założeniami projektu oraz wiedzą z obszaru kooperacji oraz budowania modelu wsparcia. W trakcie spotkania omówiono potrzebę realizacji wspólnych działań w opracowaniu i konsultowaniu wypracowywanego modelu kooperacji, ustalono zasady współpracy wojewódzkich podmiotów sektorowych z instytucjami realizującym projekt na poziomie gminy i powiatu w wypracowywaniu modelu kooperacji, oraz etapy poszczególnych prac nad projektem.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

 

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 19 października 2019