„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w polityce społecznej

 

Strona główna W górę Odpowiedż na nasze Pismo do Pani Minister Pismo do Pani Minister Rodziny Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w polityce społecznej Wspólny Apel do pracodawców
 

 

Strona główna
W górę

Apel o rozpoczęcie prac

nad zmianami w systemie

opieki społecznej w Polsce

 

        Moim zdaniem należy dokonać poważnych zmian strukturalnych w dziedzinie opieki na osobami w kryzysie bezdomności. Problem bezdomności, a także galopującego ubóstwa nabierze rozpędu po wygranej walce z wirusem.

        Zwiększy się liczba osób bezdomnych, ale także bezrobotnych oraz ubogich, w tym seniorów. Dotychczasowe działania polegające na przerzucaniu odpowiedzialności na organizacje pozarządowe to zbyt mało. Należy w trybie pilnym uaktywnić państwo i samorządy. Powinniśmy pilnie wspólnie zakasać rękawy i bez zbędnego gadania przygotować rozwiązania.

        My to znaczy – państwo, samorząd i organizacje pozarządowe. NGO’sy nie będą w stanie sprostać zadaniom zabezpieczenia potrzeb osób bezdomnych, ubogich i bezrobotnych. Skuteczna pomoc wspomnianym grupom społecznym możliwa jest tylko i wyłącznie poprzez partnerstwo i współpracę: państwo jako mądry ustawodawca i dysponent środków finansowych, samorząd jako dysponent bazy lokalowej, służb i środków finansowych, NGO jako podmiot zapewniający opieką i obsługę.

        Pilne obszary do zmian (w zakresie pomocy osobom bezdomnym):

 • wsparcie osób bezdomnych z tzw. pustostanów poprzez uruchomienie dodatkowych placówek, szczególnie dla seniorów,

 • zwiększenie ilości punktów wydawania bezpłatnych ciepłych posiłków i suchego prowiantu przez siedem dni w tygodniu,

 • rozszerzenia sieci tzw. „obwoźnych zup” i rozmieszczenie ich w poszczególnych dzielnicach miast, z możliwością dotarcia do domu osoby ubogiej,

 • utworzenie specjalistycznych placówek dla bezdomnych, trwale chorych seniorów,

 • wprowadzenie obowiązkowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w schroniskach dla bezdomnych,

 • zwiększenie liczby placówek medycznych udzielających pomocy i porad osobom bezdomnym i ubogim,

 • przyśpieszenie procedur leczenia szpitalnego osób żyjących na ulicy, pozostawienie ich na oddziałach szpitalnych, a nie odsyłanie na ulicę,

 • zmiany zapisów w ustawie o pomocy, które zaproponowaliśmy w Uchwale RDPP nr 48 z 10 września 2019r.
  zmiana zapisów w prawie farmaceutycznym tak by NGO mogły zakupić leki i środki opatrunkowe,

 • stworzenie sieci łaźni z usługami typu; fryzjerstwo, wymiana odzieży i bielizny,

 • ułatwienie i przyspieszenie procedur związanych z pochówkiem osób bezdomnych,

 • obowiązkowe leczenie osób bezdomnych i ubogich, chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne.

Wydaje się, że konieczna jest generalna zmiana w polityce pomocy społecznej państwa. Dotychczasowy model ukierunkowany na średnio bogate państwo socjalne powinniśmy zstąpić szeroko zakrojonymi działaniami dla wielkiej rzeszy ludzi z różnych środowisk, którzy na skutek epidemii znaleźli się ,bez pracy, bez środków do życia, a co za tym idzie zwiększy się z pewnością ilość osób bezdomnych, choćby ze względu na brak możliwości spłat kredytów hipotecznych.

Trzeba pomyśleć o budownictwie socjalnym, rozwoju różnego rodzaju form wsparcia charakterystycznych dla państwa biednego, będącego w kryzysie ekonomicznym.
Można wykorzystać doświadczenia innych państw, które winnych czasach wychodziły z kryzysu na przykład uruchomić w szerokim zakresie roboty publiczne.

Ale wypracowanie takiego modelu to praca dla dużego zespołu ludzi – zarówno teoretyków jak i praktyków.

 

Mirosława Widurek

Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”
Członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Przewodnicząca Zespołu do spraw
Partycypacji Społecznej Osób Starszych KRDPP
Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Podkarpackiego

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

Bajki Babci Mirki

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 07 listopada 2022