„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

W moich bajkach koniec jest zawsze szczęśliwy…

 

Strona główna W górę Grupa Parasol W moich bajkach koniec jest zawsze szczęśliwy… Bajki dla dzieci ukraińskich i polskich Zbiórka darów 28 lutego - 3 marca 2022 Transport darów do magazynów powiatowych Gotujemy dla Wolontariuszy Przygotowania do wyjazdu na granicę Na granicę! Prezentowo Liczy się współpraca Tak rozdzielamy żywność i środki czystości To spotkanie zostanie ze mną na zawsze Autostradą do Folkowiska Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie Jak moje bajki dotarły do Ukrainy Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza Spotkanie z kobietami Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej Nadzieja W drodze, czyli świąteczne wizyty z dala od domu Deszczowy czwartek Pomocy ciąg dalszy Poranek w Cisnej Miły rytuał Czas kobiet Miły gest burmistrza Jaworowa Miła niespodzianka Wietrznieńska wizyta Wolontariat w czasie wojny Witamy i Pomagamy Oto Krasnal Uparte Uszko Smutny Żurek Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem
 

 

Strona główna
W górę

W moich bajkach
 koniec jest zawsze szczęśliwy…

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

Piszę bajki dla dzieci.

Czytają je również dorośli i wtedy przenoszą się w świat swojego dzieciństwa.
W moich bajkach koniec jest zawsze szczęśliwy.
To co zdarzyło się dzisiaj jest jak jedna z moich bajek.

Projekt, który złożyliśmy niedawno do Narodowego Instytutu Wolności na zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego do gotowania dla dużej ilości osób oraz na częściowe pokrycie kosztów dojazdu z posiłkami do wolontariuszy pracujących na granicy został odrzucony.

Dzisiaj dotarł do nas e-mail przepraszający za pomyłkę popełnioną w trakcie jego oceniania.
Przyznano nam dotację!

Sami nie odwoływaliśmy się tylko po prostu rozgoryczeni schowaliśmy projekt do szuflady. Przyznanie się do błędu jest zachowaniem szlachetnym i wymagającym odwagi. Dzięki temu nie będziemy już musieli pożyczać od zaprzyjaźnionych KGW termosów, pojemników i garów.

Myślę, że to krasnal Uparte Uszko, bohater moich bajek, usiadł odważnie na biurku dyrektora NIW i poprawiając czapeczkę oraz wycierając łokciem zasmarkany nosek wytłumaczył mu, że te garnki są nam naprawdę bardzo potrzebne.

Za zmianę decyzji bardzo dziękujemy!
© Mirka Widurek
Draganowa, 31 marca 2022r.

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

Wspomaganie wolontariuszy
udzielających pomocy uchodźcom na granicy

Polsko
-Ukraińskiej

Główne założenia i planowana realizacja:

Sytuacja inwazji Rosji na Ukrainę skutkuje ciągłym i nasilającym się napływem uchodźców. Pierwszymi województwami na ich drodze do bezpieczeństwa są podkarpackie i
lubelskie. Powstała sytuacja sprawiła, że ochotnicy i ochotniczki - wolontariusze licznie zgłosili i podjęli się świadczenia pomocy napływającej ludności z terenu Ukrainy. Pracując
na przejściach granicznych w Krościenku, Medyce, Korczowej, Budomierzu niosą wsparcie dla ludzi w tragicznej sytuacji życiowej. Pracują także przy segregowaniu i przeładunku
pomocy humanitarnej dla Ukrainy, przygotowywaniu miejsc do przyjęcia napływającej ludności. Wolontariusze pracują z poświęceniem swojego czasu, umiejętności i zdrowia. Nie
jednokrotnie nie dbając o to czy sami zjedli krzepiący posiłek, czy zadbali o sen. Stowarzyszenie dla Równości podjęło się przygotowania posiłków dla wolontariuszy, w
szczególności pracujących pod egidą Stowarzyszenia Folkowisko, działającego na północy województwa podkarpackiego zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie.
Stowarzyszenie zadeklarowało gotowość do przygotowania posiłków z własnych produktów, ale niezbędny jest zakup naczyń i akcesoriów kuchennych umożliwiających
przewożenie posiłków, a także mebli ogrodowych pozwalających na zjedzenie posiłków. Wyzwanie stanowi również dojazd z posiłkami do miejsca przebywania wolontariuszy,
które jest oddalone o 200 km od siedziby Stowarzyszenia.
 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

W ramach zadania Stowarzyszenie zamierza:
1. Zapewnić niezbędne produkty do przygotowania ponad 500 posiłków dwudaniowych dla wolontariuszy. Produkty zostaną zebrane wśród organizacji współpracujących ze
Stowarzyszeniem, a także zapewnione z zasobów własnych Stowarzyszenia.
2. Zakupić sprzęt pozwalający na wielokrotny transport posiłków, nawet na odległości 200 km. Sprzęt będzie wykorzystywany w dalszej działalności Stowarzyszenia związanej z
prowadzeniem akcji "Beskidzka pajda" skierowanej do osób bezdomnych i/lub w trudnej sytuacji życiowej.
3. Przygotować posiłki dla wolontariuszy pracujących przy granicy z Ukrainą, np. zup: pomidorowej, kapuśniaku, etc.; drugiego dania: pierogów, bigosu, Posiłki będą przygotować
członkowie Stowarzyszenia dla Równości, ale także przedstawicielki z zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich. Przygotowywanie posiłków odbywa się na podstawie zamówienia
składanego przez Stowarzyszenie Folkowisko i innych organizacji pomagającym przybywającym uchodźcom.
4. Transport przygotowanych posiłków do miejsca pobytu wolontariuszy w zestawach od 50 do 100 posiłków dwudaniowych jednorazowo. Szacujemy, że udamy się na granicę co
najmniej czterokrotnie.
5. Rozliczenie i przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania.

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

Znajdziecie tu

chronologicznie (od najstarszej)

uporządkowane informacje

o realizacji Projektu:

 

28 lutego 2022r. Nieoficjalnie, ale spontanicznie Program zaczął się tuż po napaści Rosji na Ukrainę. Nasi Wolontariusze oraz skupieni wokół naszego wolontariusze innych organizacji pozarządowych zorganizowali zbiórkę darów dla uchodźców. Kliknij by dowiedzieć się więcej

3 marca 2022r.Zebrane dary przekazaliśmy służbom Wojewody Podkarpackiego, pozostawiając część na potrzeby uchodźców, którzy zatrzymali sie w naszym rejonie. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

3 marca 2022r. Powstała Grupa Parasol dla Ukrainy. Stowarzyszenie Dla Równości jest jednym z założycieli Grupy Parasol. Grupa Parasol jest oddolną, apolityczną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. Niesiemy wszechstronną pomoc poszkodowanym i potrzebującym Uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz. Działamy w całym województwie podkarpackim. Koordynujemy działania, które powstały z potrzeby serca, są niezwykle istotne, a przy tym muszą być profesjonalne, aby pomoc docierała szybko i skutecznie. Dziś ważna jest współpraca pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami i aktywistami. Dziś ważne jest mówienie jednym głosem. Jeden głos rozumiemy jako partnerskie współdziałanie. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

4 marca 2022r. Niedługo po transporcie darów do magazynów Wojewody rozpoczęliśmy następną pracę zespołową: przygotowanie posiłków dla wolontariuszy ciężko pracujących w punktach przygranicznych. Na prośbę Podkarpackiej Grupy "Parasol - Solidarni z Uchodźcami", zorganizowaliśmy zespół z naszego terenu Beskidu Niskiego realizujący to zadanie. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

10 - 14 marca 2022r. Otrzymaliśmy dyspozycję wyjazdu do Ciesznowa, żeby tam wspomóc ciepłym posiłkiem wolontariuszy pomagającym uchodźcom z Ukrainy na przejściu w Budomierzu. Przygotowania rozpoczęły się parę dni wcześniej. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

14 marca 2022r. Poniedziałek. Konwoje humanitarne z całej Europy – Włochy, Belgia, Niemcy. Samochody ukraińskie z napisami „Konwój humanitarny”. Samochody osobowe z rejestracją lubelską, sopocką, warszawską, krakowską, śląską. Puste tiry wracające z granicy i autokary wypełnione zmęczonymi ludźmi. To wszystko mijaliśmy po drodze dojeżdżając do Cieszanowa odległego od Draganowej o 250km. Gdy nasze jedzenie dotarło do kantyny dla wolontariuszy, natychmiast pojawili się wolontariusze ciężko pracujący tu, w bazie Folkowiska jak również tam na granicy w Budomierzu. Pierogi przygotowane przez zespoły KGW z Osieka Jasielskiego, Pielgrzymki, Nowego Żmigrodu i Kątów podbiły ich podniebienia i serca. Zupa pomidorowa autorstwa Marka, która nie zdążyła się nawet dobrze podgrzać smakowała wolontariuszowi związanemu z naszą Duklą i Beskidem Niskim mistrzowi pióra Andrzejowi Stasiukowi, który jak sam ostatnio powiedział w wywiadzie: „zapie..la na granicy”. To prawda, bo było po nim widać zmęczenie. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

16 marca 2022r. Kolejne działania w ramach wspierania wolontariuszy w ich działaniach na rzecz uchodźców. Wyposażamy ich w środki higieniczne, które mogą rozdać swoim podopiecznym. W tym wypadku były to osoby starsze znajdujące się wśród uchodźców. Pomagamy również wzmacniając ich działania na rzecz dzieci - organizujemy gry i zabawy oraz czytanie bajek. Kliknij by dowiedzieć się więcej. Kliknij by dowiedzieć się więcej

18 marca 2022r. Dzięki kontaktom i dobrej współpracy z Fundacją Biedronka dotarła do naszego rejonu Beskidu Niskiego pomoc skierowana do uchodźców goszczących u nas. Nasze organizacje zwróciły się z prośbą do Stowarzyszenia Pokolenie w Kątach o pomoc w przechowaniu towaru oraz jego dystrybucji. Pomoc kierujemy do uchodźców poprzez stowarzyszenia i grupy nieformalne, z którymi współpracujemy. W ten sposób wykorzystaliśmy istniejącą od 15 lat koalicję wspomagających się i współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wspomagamy wolontariuszy zaopatrując ich w niezbędne do działania rzeczy. W tym wypadku były to produkty spożywczych i środków higienicznych. Kliknij by dowiedzieć się więcej

18-30 marca 2022r. Wspieramy pracę wolontariuszy pomagających uchodźcom na granicy i w miejscach ich pobytu poprzez rozdział żywności i środków czystości, które mogą Oni  przekazywać uchodźcom. W dniu 18 marca dotarły do Beskidu Niskiego dary od Fundacji Biedronka i Jeronimo Martins w postaci 24 ton (33 palety) żywności oraz środków czystości. Była to darowizna przekazana Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci i Stowarzyszeniu Dla Równości. Dzięki życzliwości Stowarzyszenia Pokolenie z Kątów w ich magazynie zorganizowaliśmy skład towarów. Odbiór żywności z magazynu w Kątach przebiega bardzo sprawnie. Dzięki ofiarnej pracy Krystyny i Tadeusza odbierający mogą spokojnie i bez pośpiechu załadować towar na samochody. Z pomocy korzystają mieszkańcy z terenu kilku gmin goszczących u siebie rodziny z Ukrainy. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

19 marca 2022r. Spotkanie w Kinie przy ul. Św. Mikołaja w Rzeszowie. W klimatycznym rzeszowskim miejscu o nazwie „Kino za Rogiem Cafe” jego właściciel Paweł oraz Vira i Janusz nasi wolontariusze, na co dzień wspomagają przebywające w Rzeszowie kobiety i dzieci z Ukrainy oraz działają na rzecz mieszkańców Ukrainy, walczących z rosyjskim agresorem. Wzmocniliśmy ich działalność poprzez zaopatrzenie w żywność, środki czystości. Wspomogliśmy również ich zajęcia edukacyjno-wychowawcze z dziećmi i pracę psychologiczną z ich matkami. Prezes Stowarzyszenia Dla Równości pisząca bajki dla dzieci i tłumacząca je na język ukraiński nasza wolontariuszka Vira czytają je regularnie dzieciom ukraińskim. Matkom Mira Widurek czyta krótkie felietony filozoficzne pt. Fidrygałki. Nasza wolontariuszka prowadzi również zabawy ruchowe dla dzieci. Kliknij by dowiedzieć się więcej

 

23 marca 2022r., poniedziałek. Po raz drugi byliśmy w Cieszanowie w Folkowisku. Tym razem z racuchami nadziewanymi jabłkami usmażonymi przez dziewczyny z KGW Myscowa oraz KGW Krempna pod dowództwem Małgosi z Myscowej i Bożenki z Krempnej, a także ciepłe danie przygotowane przez Marka. Tym daniem była kasza jęczmienna z sosem, pieczonym schabem i polędwicą. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

31 marca 2022 r. Po raz drugi spotkaliśmy się w klimatycznym Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie z grupą dzieci i ich Mamami, które opuściły ukraińskie miasta uciekając przed wojną. Spotkanie organizowali nasi wolontariusze z Rzeszowa: Vira, Paweł, Janusz i Elżbieta. Była to zupełnie inna grupa niż ta poprzednia. Przeważali w niej chłopcy w wieku 8-12 lat a dziewczynek było zaledwie kilka. Zawieźliśmy na spotkanie poczęstunek – domowe ciasteczka od Moniki z Osieka Jasielskiego. Spakowaliśmy także soczki, kulki czekoladowe, batoniki, kredki, kawę rozpuszczalną, papier ksero i naczynia jednorazowe od Moniki z Dukli. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

5 kwietnia 2022r. To też wspieranie wolontariuszy. Prezes Stowarzyszenia Dla Równości pisze bajki tłumaczone na język ukraiński i czytane dzieciom uchodźców w Polsce Jak moje bajki trafiły do Ukrainy. Los stawia przed nami nie lada wyzwania i czeka ze swoimi niespodziankami. Tak stało się w moim przypadku. Od przeszło dwóch lat piszę bajki dla dzieci. Uzbierało się ich ponad sto czterdzieści. Okazało się, że bez tej fantazji przeniesionej z wyobraźni na kartkę papieru nie da się już żyć. Towarzyszy mi w wielu bajkach ogrodowy bohater, krasnal Uparte Uszko. Początkowo pisałam dla wnuków. Wiem jednak, że czytają je również dorośli i seniorzy. Kliknij by dowiedzieć się więcej

5 kwietnia 2022r. - deszczowy wtorek. Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza. Tym razem pokonując 200km w jedną stronę zapakowaliśmy do bagażnika kopytka w ilości kilkuset sztuk od Ewy z Wietrzna i wspaniałej ekipy składającej się z mieszkanek tej wsi, kilkadziesiąt gołąbków bezmięsnych z sosem od Ewy z Iwli oraz kilka pojemników smalczyku wegańskiego i pieczonej łopatki nadziewanej czosnkiem w glazurze ziołowej od Marka. Oprócz tych smakołyków wspomogliśmy kantynę wolontariuszy Folkowiska o: dżemy, pasztety, zupki, kawę, kaszę. Dorzuciliśmy pampersy dla dorosłych ofiar wojny od Stowarzyszenia Manko z Krakowa. Natomiast żywność pochodziła od Fundacji Biedronka. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

7 kwietnia 2022r. Na czwartkowym spotkaniu Mirka z Virką czytały Fidrygałki naprzemiennie – akapit po polsku, akapit po ukraińsku. Teksty podobały się słuchaczkom. Odbyły ze sobą bardzo emocjonalną i wzruszającą rozmowę na temat życiowych doświadczeń. Panie sprawiły nam miłą niespodziankę. Dostaliśmy upieczoną przez Nie domową szarlotkę według oryginalnego ukraińskiego przepisu. My zaś poczęstowaliśmy Panie chałką z domowymi powidłami, domowym sokiem wieloowocowym i różnymi przysmakami przygotowanymi przez nasze gospodynie. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

11 kwietnia 2022 Prezes Stowarzyszenie Dla Równości Mirka Widurek wzięła udział w debacie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, które po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowały się w pomoc uchodźcom oraz ludności pozostałej w kraju. Debata odbyła się w Pałacu Prezydenckim odbyła się z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, która zainicjowała rozmowy na temat wsparcia naszych gości z Ukrainy. Celem była wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnego modelu działań. W debacie uczestniczył Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

17 kwietnia 2022r. Śniadanie Wielkanocne przygotowane przez Virę, Janusza i młodsze oraz starsze kobiety z Ukrainy. A możliwe to było dzięki serdeczności i otwartości właścicieli Kina Za Rogiem Cafe w Rzeszowie przy Świętego Mikołaja. Były spojrzenia, uśmiechy i nadzieja w oczach. Były pieśni śpiewane na ukraińskie nuty. Co chwilę drzwi się otwierały i wchodzili przez nie ludzie, choć wydawałby się przypadkowi, to jednak kierowani wskazówkami losu. Niestrudzeni wędrowcy szukający miejsca, żeby na nowo poczuć jak to jest być bezpiecznym. Uciekli przed lecącymi na ich domy bombami. Znaleźli takie miejsce przy stole w Kinie Za Rogiem Cafe, gdzie dobro głaskało niewidocznymi dłońmi nadzieję, szepcząc jej do ucha, że już niedługo pojawi się normalność. My jak zwykle zrobiliśmy swoje: były ciasta od KGW Sowina, był od nich żurek, smalczyk, kiełbasa i chrzan przywiezione przez Danusię, były ciasta od Moniki z Osieka Jasielskiego, smalczyk od Małgosi z Myscowej i mięsa pieczone od Marka. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

W drugi dzień Wielkanocy 18 kwietnia 2022r. udaliśmy się ze świątecznym poczęstunkiem specjalnie przygotowanym dla wolontariuszy z Bazy w Cieszanowie pracujących ciężko na granicy w Budomierzu. Dotarliśmy tam około godziny 17. Jedzenie odebrała od nas Renia oraz dwie miłe kilkunastoletnie pomocnice przygotowujące się do wolontariackiego stanu. Przywieźliśmy żurek ugotowany przez Danusię i Jaj koleżanki z KGW w Sowinie, Żurek sprawiony przez Monikę z Gór Iwielskich, wiaderko sałatki jarzynowej od Bożenki z Krempnej, proziaki regionalne od Teresy z Nowego Żmigrodu, chrzanik wielkanocny od Danusi i Jej koleżanek z KGW, smalczyk wieloskładnikowy od Małgosi z Myscowej, smalczyk wytopiony przez Danusię, kiełbasę swojską od Jej syna, ciasta królewskie od Moniki z Osieka i wspomnianych już Danusi i Jej koleżanek, a także mięsa pieczone w ziołach przez Marka. Po krótkiej i miłej rozmowie odbytej pod budynkiem z napisem „Ambasada Wolności” nieco zmarznięci, owiani chłodnym wiatrem i trochę zmęczeni podróżą pojechaliśmy do Lubaczowa, żeby spotkać się z sympatyczną Martą i wręczyć Jej plecaki. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

21 kwietnia 2022r. Dzisiejszy deszczowy czwartek spędziliśmy w Rzeszowie. Skoro czwartek to oczywiście w Kinie Za Rogiem Cafe, gdzie spotkaliśmy się z naszymi wolontariuszami Pawłem, Elą, Virą i Januszem oraz zaprzyjaźnionymi koleżankami z Ukrainy. Przyszły te, które są najbardziej wytrwałymi słuchaczkami małych form literackich nazywanych przez Mirkę Fidrygałkami. Marek w bardzo przystępny sposób zademonstrował dzisiaj profesjonalne kiszenie żuru. W tym celu przygotował niezbędne przyprawy, dodatki i zaprezentował swój kulinarny kunszt. Każda z obecnych Pań otrzymała przepis w języku ukraińskim przetłumaczony przez Virę. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

25 kwietnia 2022r. Dzisiaj odebraliśmy kolejną pomoc z Jeronimo Martins dzięki Fundacji Biedronka. Dowieziono nam żywność i środki czystości, które we współpracy ze Stowarzyszeniem Manko z Krakowa nasi Wolontariusze przekażą w tym tygodniu bezpośrednio do mieszkańców zniszczonego i cierpiącego Czernichowa oraz wiosek koło Buczy i Irpienia. Trafią one między innymi do tamtejszych seniorów, którzy od dawna głodują. Dary ważą około 10 ton a ich wartość to ponad 40 tys. zł. Dystrybucją darów zajmie się między innymi Ania na stałe pracująca we Lwowie jako konserwator zabytków, a wesprze ją w tym dukielski społecznik Mateusz Ocias. Miejsca do tymczasowego zabezpieczenia żywności użyczył Tadeusz Źrebiec z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Pokolenia w Kątach. Choć trudno w tej sytuacji o uśmiech na twarzy to czuję w sercu radość, że mogliśmy pomóc i dzięki życzliwym ludziom trochę złagodzić ból i cierpienie ofiar tej okrutnej wojny. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

26 kwietnia 2022r. Cisna – znana miejscowość na bieszczadzkim szlaku tuż za równie pięknymi Jaśliskami oraz Komańczą. Piątkowy poranek rozpoczęliśmy wizytą w tamtejszej szkole podstawowej. Z inicjatywy zaprzyjaźnionej z nami Viry, tłumaczki moich bajek, oraz Jej koleżanki Olesi zatrudnionej w tejże szkole, Prezes Stowarzyszenia Dla Równości Mirka Widurek miała przyjemność wystąpienia przed sporą gromadką uczniów klas młodszych. Wymagający słuchacze uczniowie tejże szkoły oraz ich ukraińscy koledzy mieszkający obecnie w Cisnej przyjli autork bajek bardzo ciepło. Bajki czytały razem z Virą w duecie polsko-ukraińskim. Wsparliśmy wolonatriuszy pracujących z dziećmi ukraińskimi w Cisnej kawą, słodyczami i smakołykami dla ich podopiecznych. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

27 kwietnia 2022r. Czwartkowe spotkania w rzeszowskim Kinie Za Rogiem Cafe stały się cotygodniowym miłym rytuałem. Wczoraj Marianna zaprosiła swoją mamę, która przyszła z siostrą. Były Panie, bez których czytanie Fidrygałków straciłoby swoją moc przekazu. Smutne te Mirki fidrygałki, pełne zadumy oraz przemyśleń o nieuchronnym przemijaniu, starości i wewnętrznych rozterkach. Wesołość bywa w pisanych przez Nią bajkach dla dzieci. Wczoraj, ze względu na brak małych słuchaczy, przeczytała tylko jedną bajkę. Jak zwykle wspomogliśmy Wolontariuszy posiłkami, żywnością do długiego przechowywania i owocami. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

28 kwietnia 2022r. Czas Kobiet. Kobiety młode, już niemłode a nawet stare stanęły oko w oko ze skutkami wojennej zawieruchy i bezsensownej walki jednych przeciwko drugim. Odważne kobiety obudziły w sobie ducha walki, który nie boi się ratować życia ludzkiego zagrożonego każdego dnia i każdego dnia odzieranego z godności. Wiele z nich rzuciło swoje dotychczasowe zajęcia, żeby poświęcić się temu co jest najważniejsze dla każdego czującego i empatycznego człowieka. Walczą nie tylko bezpośrednio angażując się w miejscach objętych wojną, ale także poza działaniami organizując pomoc i wsparcie. Kobiety dowiodły, że stać je na odwagę i heroizm. Stanęły po stronie ofiar wojny nie zważając na grożące im niebezpieczeństwo. Właśnie wczoraj poznaliśmy takie kobiety. Przekazaliśmy im pierwszą partię otrzymanych darów. Przyjechały po nie Ania na co dzień polski konserwator zabytków we Lwowie i Natalia studentka szkoły filmowej w Łodzi. Obydwie przyjechały prosto ze Lwowa. Do magazynu w Kątach dołączył do nich Mateusz z Dukli. Sprawnie załadowaliśmy busa i samochód osobowy wypełniając je między innymi: olejem, kaszami, ryżem, cukrem, konserwami, mięsem w słoikach, pasztetami, czekoladami, ciastkami, kawą, środkami higieny pochodzącymi z darowizny od Jeronimo Martins dzięki Fundacji Biedronka. Wspomagamy działania wolontariuszy na granicy, w Polsce i w Ukrainie. Tam gdzie jest taka potrzeba. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

Samorząd Ukraińskiej miejscowości Jaworów docenił udział Stowarzyszenia Dla Równości w akcji pomocy humanitarnej. Wzięliśmy w niej udział wspólnie z naszą Wolontariuszką Virą Bekysh. To z Jej inicjatywy przystąpiliśmy do tej pomocy. TIR wypełniony wodą i napojami trafił do Jaworowa sąsiadującego z przejściem granicznym w Budomierzu gdzie działają wspomagani przez nas Wolontariusze Folkowiska. Mimo toczącej się wojny władze Jaworowa znalazły czas i chęci, żeby nam po prostu, tak po ludzku podziękować. Dziękujemy za ten gest i działamy dalej na rzecz miast i wiosek Ukraińskich współdziałając w tym zakresie z Fundacją Biedronka i naszymi Wolontariuszami. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

5 maja 2022r. Sympatyczne spotkanie w czwartkowe popołudnie 5 maja spędzone w rzeszowskim Kinie Za Rogiem Cafe okazało się miłą niespodzianką. Ostatnio nie przychodziły dzieci więc Mirka czytała swoje teksty zwane fidrygałkami zainteresowanym ich treścią paniom. Tym razem pojawiły się nowe dzieciaki. Dobrze, że miała przy sobie wydrukowane bajki więc razem z Virą odkryły przed małymi słuchaczami świat wyobraźni zamknięty w bajkach Babci Mirki. Podczas czytania na sali panowała wyjątkowa cisza, a w powietrzu unosiło się skupienie. Potem były pytania i rozmowy z mamami oraz dialog z Marianną. W miniony czwartek żegnaliśmy się z Iriną i Jej córką. Będzie nam ich bardzo brakowało. Jak zwykle wsparliśmy naszych wolontariuszy pracujących z uchodźcami żywnością i środkami czystości. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

 

 

Do góry strony

Informacja o Projekcie "Wspomaganie wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom na granicy Polsko-Ukraińskiej"

Przebieg działań - realizacja Projektu dzień po dniu

 

 

 

 

 

 

    

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

 

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 01 lipca 2022