„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

Rok 2021

 

Strona główna W górę Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
 

 

Strona główna
W górę
Beskidzka Pajda znów w Rzeszowie
Rozszerzenie działalności
Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych
Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów
Poświątecznie w Jadłodzielni
Nasz świąteczny MiszMasz
Beskidzka Pajda Wielkanocnie - ul. Spółdzielcza na Krośnieńskiej Starówce
Bardzo pracowite „piątkowe dobro” 26 marca 2021r.
Ten trud się opłaca
Pod znakiem seniorów
Beskidzka Pajda znów w Jadłodzielni w Krośnie
Goście z Łańcuta w Kątach
Samorząd jest jak dziecko
Jabłka i marchew dla Beskidu Niskiego
Znów pracowity piątek
Jabłuszko, ach jabłuszko…

Jednym z elementów pomocy żywnościowej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dla Równości" jest dystrybucja produktów przekazywanych przez sieci supermarketów BIEDRONKA, KFC, Kaufland i TESCO.

 

 

Mimo pandemii nie zmieniliśmy profilu działalności. Nasi wolontariusze nadal udzielają pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym, co w czasach pandemii jest rzeczą najważniejszą. Ciemną nocą, o godzinie 23 kilkudziesięciu już niemłodych wolontariuszy wsiada do samochodów i wyrusza na nocne odbiory żywności.

Tak funkcjonuje Program zagospodarowywania nadwyżek żywności z sieci super i hipermarketów. Kilka razy w tygodniu, w późnych godzinach wieczornych, wolontariusze odwiedzają 20 sklepów sieciowych i odbierają nadwyżki żywności.

Program skierowany jest do ludzi ubogich i ma wspomagać ich zaopatrzenie w żywność. W okresie pandemii rozszerzony został krąg beneficjentów o osoby starsze i samotne, osoby na kwarantannie.

Innowacyjnym pomysłem jest objęcie pomocą żywnościową nie tylko ludzi spełniających kryteria finansowe, ale również znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Utworzono nieformalną koalicję strażaków, sołtysów i kół gospodyń wiejskich oraz wolontariuszy stowarzyszeń działających na tym terenie, w której bierze udział kilkaset osób. To oni odpowiadają za to, kto otrzymuje pomoc i w jakim zakresie, tworzą wykazy potrzebujących i swoim podpisem pod każdym nazwiskiem gwarantują rzetelność informacji. Nasze Stowarzyszenie jest inicjatorem i koordynatorem tych działań.

Wszystkie powyższe działania wolontariusze wykonują nie otrzymując żadnego wynagrodzenia, żadnych dotacji, często dokładając własne środki ze skromnych emerytur na dojazdy do domów beneficjentów.

Nasi wolontariusze odwiedzają organizacje prowadzące pomoc osobom bezdomnym w często odległych miejscowościach dowożąc obiady, ciasto, soki, przeciery pomidorowe a także odzież przygotowaną specjalnie dla beneficjentów tych organizacji. Odbyliśmy kilkanaście takich wizyt: do Krakowa, Katowic, Warszawy i ośrodków w Górach Świętokrzyskich. Osobom bezdomnym przekazano również kupione przez dukielskiego szewca latarki i małe radia na baterie dla mieszkańców pustostanów.

Prowadzimy działania interwencyjne związane z funkcjonowaniem beneficjentów w okresie pandemii. W naszych serwisach społecznościowych i na stronie www propagujemy nasze apele do władz o poprawę sytuacji seniorów i bezdomnych. Wspólnie z dużymi organizacjami (Manko, Sant'Egidio itd.) formułujemy apele m.in. o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce, o szczególnym stosunku do osób starszych w okresie pandemii, apel do pracodawców o przeznaczenie środków z zakładowego funduszu socjalnego dla emerytów, o sąsiedzką pomoc wzajemną.

W Newsletterze Grupy III EKES marzec/kwiecień 2020r. https://www.eesc.europa.eu/en/newsletters/group-3-newsletter/diversity-europe-newsletter-march-april-2020/?1234 ukazał się artykuł o Stowarzyszeniu "Dla Równości" w pandemii Covid-19.

Kreatywność proponowanej inicjatywy polega między innymi na integracji organizacji wokół rozwiązywania doraźnych, lokalnych problemów. Dzisiaj to walka z Covid-19. Ale potencjał współpracujących organizacji może być wykorzystywany do rozwiązywania innych kwestii (odbyły się udane próby w zakresie: bezpieczeństwa osób starszych, tworzenia platformy wymiany doświadczeń lokalnych NGO, organizacji życia kulturalnego, pomocy wzajemnej).

O wyjątkowości inicjatywy świadczy nowy model „bez dotacyjny”. Wszystkie opisane w aplikacji działania realizowane są dzięki nieodpłatnemu zaangażowaniu się w nie wolontariuszy. Jest to zupełnie przeciwieństwo wprowadzanemu obecnie w Polsce modelu „trzeciego sektora gospodarki”, z budżetami, grantami i etatami.

Innowacyjność inicjatywy to integracja lokalnych samorządowców z lokalnymi NGO. Każda wieś posiada wybieranego przez społeczność Sołtysa. To najniższy szczebel samorządu lokalnego. Sołtysi w terenie działania inicjatywy włączyli się do działań pomocowych wykorzystując swój autorytet i potencjał.

Innowacyjne jest również wykorzystanie potencjału organizacji dotychczas funkcjonujących poza systemem NGO na wsi. Koła Gospodyń Wiejskich czy Kółka Rolnicze powstały jako rolnicze organizacje zawodowe funkcjonujące na wsi, a Ochotnicze Straże Pożarne są wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów. Równocześnie są to organizacje bardzo mocno osadzone w lokalnym wiejskim środowisku, o wielkim potencjale logistycznym oraz intelektualnym.

Dzięki znajomości lokalnych realiów i bezpośredniemu kontaktowi z beneficjentami pomoc jest pełna, zgodna z ich potrzebami i oczekiwaniami. Grupa docelowa jest precyzyjnie określona i systematycznie aktualizowana bo pandemia działa szybko więc reakcja na jej skutki musi być również bardzo szybka. Rozległy i trudny, górski teren działania wymaga zaangażowania czasu, własnych (prywatnych) środków transportowych wolontariuszy. Dzięki kreatywności i elastyczności projektu działania pomocowe są maksymalnie wykorzystywane.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ] Beskidzka Pajda znów w Rzeszowie ] Rozszerzenie działalności ] Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych ] Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów ] Poświątecznie w Jadłodzielni ] Nasz świąteczny MiszMasz ] Beskidzka Pajda Wielkanocnie - ul. Spółdzielcza na Krośnieńskiej Starówce ] Bardzo pracowite „piątkowe dobro” 26 marca 2021r. ] Ten trud się opłaca ] Pod znakiem seniorów ] Beskidzka Pajda znów w Jadłodzielni w Krośnie ] Goście z Łańcuta w Kątach ] Samorząd jest jak dziecko ] Jabłka i marchew dla Beskidu Niskiego ] Znów pracowity piątek ] Jabłuszko, ach jabłuszko… ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023