„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

Spotkania i konsultacje NGO

 

Strona główna W górę Korpus Solidarności Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Mira Widurek w Podkarpackiej RDPP Nagroda Prezydenta RP Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Wydarzenia, zaproszenia i imprezy Spotkania i konsultacje NGO Trochę historii Konferencja - Społeczeństwo Obywatelskie... Sprzeciw Rezygnacje Mirki Widurek Pożegnanie Święto tych co pomagają Rekomendacja Dostrzegając pracę innych
 

 

Strona główna
W górę

 

Spotkania i konsultacje NGO z Beskidu Niskiego w 2016 roku

        Od sierpnia do grudnia 2016r. Mirosława Widurek członek Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizowała konsultacje i spotkania NGO działających w trzech powiatach Województwa Podkarpackiego: Krośnieńskiego, Jasielskiego i Sanockiego, w gminach: Dukla, Jaśliska, Nowy Żmigród, Komańcza, Osiek Jasielski i Krempna. Głównym wnioskiem ze spotkań była potrzeba utworzenia Centrum Wolontariatu dla Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Mirosława Widurek podjęła się przedstawić problem Podkarpackiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Wójtom i Burmistrzom Gmin Beskidu Niskiego.

Odbyło się siedem spotkań:

19 sierpnia 2016r. w Dukli

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2    galeria zdjęć nr 3    galeria zdjęć nr 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

24 sierpnia 2016r. w Jaśliskach

galeria zdjęć

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 sierpnia w Łysej Górze (Gmina Nowy Żmigród)

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 września 2016r. w Komańczy

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16 września 2016r. w Osieku Jasielskim

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 grudnia 2016r. w Krempnej

galeria zdjęć

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Cykl zakończyło spotkanie w Komańczy w dniu 9 grudnia 2016r. Było ono połączone ze szkoleniem na temat pozyskiwania środków z ROPS w Rzeszowie. Wzięli w nim udział pozarządowcy ze wszystkich gmin wymienionych wcześniej.

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Spotkanie 19 sierpnia 2016r. w Dukli.

    Spotkanie odbyło sie w Domu Ludowym w Cergowej. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.  Ponadto Pan Łukasz Kosiba z ROPS w Rzeszowie przeprowadził szkolenie na temat pozyskiwania środków z ROPS.

Galeria zdjęć Dukla 1

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 2

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 3

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 4

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Spotkanie 24 sierpnia 2016r. w Jaśliskach

    Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Jaśliskach. Poruszono następujące tematy: potrzeba szkolenia z ROPS na temat pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym; ponownego sformułowania wniosku o grant na rewitalizację rynku w Jaśliskach; brak wolontariuszy. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.

Galeria zdjęć Jaśliska

.

do spotkania w Jaśliskach

do spisu spotkań

Spotkanie 25 sierpnia w Łysej Górze (Gmina Nowy Żmigród)

    Spotkanie obyło sie w Domu Ludowym w Łysej Górze. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie nie posiada samodzielnego pomieszczenia na swoją działalność, co stanowi poważny mankament.

Galeria zdjęć Łysa Góra nr 1

.

do spotkania w Łysej Górze

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Łysa Góra nr 2

.

do spotkania w Łysej Górze

do spisu spotkań

Spotkanie 14 września 2016r. w Komańczy

        Spotkanie odbyło się w Bibliotece Gminnej w Komańczy. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.

Galeria zdjęć Komańcza nr 1

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Komańcza nr 2

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Spotkanie 16 września 2016r. w Osieku Jasielskim

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkanie w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r. Stowarzyszenia wyraziły potrzebę: szkolenia z ROPS na temat pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie.

Galeria Osiek Jasielski nr 1

.

do spotkania w Osieku Jasielskim

do spisu spotkań

Galeria Osiek Jasielski nr 2

.

do spotkania w Osieku Jasielskim

do spisu spotkań

Spotkanie 17 grudnia 2016r. w Krempnej

Spotkanie było działaniem towarzyszącym w ramach działań nie finansowanych w POPZ 2014-2020

 

Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna w Krempnej przedstawiło wnioski z ewaluacji 2016r. projektu "Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych w Gminie Krempna" realizowanego przy współpracy z Fundacją "Zielona Arka". 

Galeria zdjęć Krempna

.

do spotkania w Krempnej

do spisu spotkań

Spotkanie w Komańczy w dniu 9 grudnia 2016r.

        Wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń ze wszystkich powiatów, które objęty były cyklem spotkań. Mirosława Widurek podsumowała swoją aktywność w zakresie budowania współpracy stowarzyszeń z terenu Beskidu Niskiego (w Województwie Podkarpackim) a następnie Pan Łukasz Kosiba z ROPS w Rzeszowie przeprowadził szkolenie z zakresu pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

Galeria zdjęć Komańcza nr 1

.

 

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Komańcza nr 2

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023