„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

Konferencja - Społeczeństwo Obywatelskie...

 

Strona główna W górę Korpus Solidarności Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Mira Widurek w Podkarpackiej RDPP Nagroda Prezydenta RP Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Wydarzenia, zaproszenia i imprezy Spotkania i konsultacje NGO Trochę historii Konferencja - Społeczeństwo Obywatelskie... Sprzeciw Rezygnacje Mirki Widurek Pożegnanie Święto tych co pomagają Rekomendacja Dostrzegając pracę innych
 

 

Strona główna
W górę

   

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

        29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne” zorganizowanej przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To już druga - po zeszłorocznej "urodzinowej" – konferencja NIW, której celem była wymiana doświadczeń między praktykami III sektora oraz zaprezentowanie dorobku Instytutu. Konferencja - zorganizowana w II rocznicę rozpoczęcia funkcjonowania NIW – była przestrzenią spotkania dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań, inspiracji i wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i doświadczenia w zakresie działania organizacji pozarządowych w Polsce.

 

W dyskusjach w trakcie 12 paneli tematycznych brali udział przedstawiciele III sektora, administracji publicznej, biznesu i świata nauki. Wśród panelistów znalazła się Mira Widurek, którą zaproszono do udziału w Panelu B2 pod tytułem „Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin)”. Prowadzącym był Maciej Kunysz (z Rzeszowskiego Stowarzyszenie Ekoskop) a Panelistami Piotr Wasilewski (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem), Wojciech Jachimowicz (Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada NIW-CRSO), Mirosława Widurek (Rada Działalności Pożytku Publicznego), (Uniwersytet Warszawski).

       

W konferencji wzięło udział ponad 200 gości i blisko 80 panelistów - ekspertów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego.  

         Konferencja była też unikalną okazją, by na żywo zobaczyć galę z udziałem ciekawych projektów sfinansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz platformą do poszukiwania rozwiązań, inspiracji i wspólnych wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i cele.

       KGW z Województwa Podkarpackiego przygotowały stoły regionalne cieszące dużym zainteresowaniem.

         Wydarzenie otworzyła debata plenarna pt. „Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie”, w której wziął udział prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W trakcie następujących po niej dyskusji panelowych poruszane są kwestie strategiczne dla polskiego trzeciego sektora, takie jak plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego, ekonomizacja podmiotów non-profit czy polityka państwa skierowana do środowisk młodzieży.

         Specjalnymi gośćmi konferencji byli beneficjenci programów NIW-CRSO, którzy przedstawiają swoje projekty i dokonania. Można się z nimi zapoznać zarówno podczas trwania dyskusji panelowych – na stoiskach organizacji – jak i w trakcie uroczystej części pokonferencyjnej.

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

 Relacje wideo z Konferencji:

   

 

 

 

Galeria Zdjęć

kliknij aby wejść na stronę galerii

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Program

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15

Otwarcie konferencji i powitanie gości: Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO

10:15 – 12:15

Debata plenarna
"Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie"
Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński

12:15 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:00

Panele dyskusyjne (sesja A)

14:00 – 14:45

Obiad

14:45 – 16:00

Panele dyskusyjne (sesja B)

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 17:30

Panele dyskusyjne (sesja C)

18:00 – 19:30

Uroczysta część pokonferencyjna
(prezentacja projektów beneficjentów NIW).

19:30 – 21:00

Cocktail party

 

Panele

Sesja A (godz. 12:45-14:00)

A1. Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego.

A2. Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?

A3. Jak badać trzeci sektor?

A4. Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?

Sesja B (godz. 14:45-16:00)

B1. CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora.

B2. Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin).

B3. Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych.

B4. Różnorodne oblicza wolontariatu.

Sesja C (godz. 16:15-17:30)

C1. Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich.

C2. Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?

C3. Szanse i wyzwania dla lokalnych mediów obywatelskich.

C4. Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych.

Debata plenarna: Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie

Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Prowadzący: Anna Grabowska (Polskie Radio)

Paneliści:

1. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP)

2. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, Rada NIW-CRSO)

3. Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

4. Paweł Kurtyka (Fundacja im. J. Kurtyki)

5. Ks. Zenon Myszk (Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Sesja A (godz. 12:45-14:00)

Panel A1: Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:

1. Prof. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2. Katarzyna Czayka-Chełmińska (Fundacja Szkoła Liderów) – do potwierdzenia

3. Przemysław Jaśkiewicz (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych RP)

4. Bohdan Aniszczyk (Towarzystwo Pomocy Brata Alberta)

Panel A2: Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?

Prowadzący: Jan Zujewicz (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Sergiusz Trzeciak (specjalista ds. wizerunku i marki osobistej)

2. Grażyna Wereszczyńska (Kancelaria Prezydenta RP)

3. Anna Piwowarczyk (Fundacja Leżę i Pracuję)

4. Hanna Waśko (Big Picture)

Panel A3: Jak badać trzeci sektor?

Prowadzący: Dr Marcin Zarzecki (Polska Fundacja Narodowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Paneliści:

1. Prof. Ewa Leś (Narodowa Rada Rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Rada NIW-CRSO)

2. Tomasz Sekuła (Urząd Statystyczny, Kraków)

3. Jan Herbst (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

4. Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/ Jawor)

5. Prof. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)

6. Dr Małgorzata Świerczyńska-Żak (Uniwersytet Łódzki)

Panel A4: Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?

Prowadzący: Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:

1. Tomasz Smorgowicz (Fundacja Helisa)

2. Irena Gadaj (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)

3. Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

4. Marek Borowski (Federacja Banków Żywności)

5. Mariusz Mituś (PSONI Jarosław)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Sesja B (godz. 14:45-16:00)

Panel B1: CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora

Prowadzący: Weronika Najda (zastępca dyrektora NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Paweł Zegarłowicz (Citi Handlowy)

2. Magdalena Nestorowicz (Fundacja Santander)

3. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak (KGHM Polska Miedź S.A.)

4. Katarzyna Różycka (Fundacja Orlen Dar Serca)

Panel B2: Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin)

Prowadzący: Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

Paneliści:

1. Piotr Wasilewski (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

2. Wojciech Jachimowicz (Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada NIW-CRSO)

3. Mirosława Widurek (Rada Działalności Pożytku Publicznego)

4. Prof. Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Panel B3: Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych

Prowadzący: Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:

1. Michał Guć (wiceprezydent Gdyni)

2. Andrzej Rybus-Tołłoczko (Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego)

3. Jerzy Boczoń (Fundacja RC)

4. Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

5. Anna Tworz (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Panel B4: Różnorodne oblicza wolontariatu

Prowadzący: Dariusz Pietrowski (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. S. Jolanta Glapka (Fundacja Pasja Życia s. Józefy Menendez)

2. Damian Witkowski (Koordynator Programu Wolontariatu w PZPN)

3. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra Niemen, Rada NIW-CRSO)

4. Marta Walkowska-Lipko (Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Sesja C (godz. 16:15-17:30)

Panel C1: Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich

Prowadzący: Krzysztof Motyk (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Paneliści:

1. Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

2. Kamil Bobek (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

3. Piotr Krasuski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

Panel C2: Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?

Prowadzący: Stefan Kołucki (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Robert Kawałko (Polski Instytut Filantropii)

2. Przemysław Kulik (Fundacja „Znajdź Pomoc”)

3. Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii)

4. Patryk Urban (Założyciel Siepomaga.pl)

5. Anna Trześniewska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Panel C3: Szanse i wyzwania rozwoju mediów obywatelskich

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:

1. Ewelina Florczak (Obywatelski Głos Seniora- Stowarzyszenie Manko)

2. Tomasz Kowalski (redaktor naczelny Sądeczanin.info)

3. Magda Dobranowska-Wittels (redaktor naczelna NGO.pl)

4. Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.)

5. Piotr Wyszomirski (Fundacja Pomysłodalnia)

Panel C4: Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych

Prowadzący: Piotr Mazurek (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

Paneliści:

1. Anna Nowosad (Związek Harcerstwa Polskiego)

2. Barbara Kapturkiewicz (Stowarzyszenie Harcerskie)

3. Wiesław Turzański (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

4. Karol Szymura (PDzMP, Zespół Doradczy przy Młodzieżowym Sejmiku woj. Ślaskiego)

5. Zbigniew Kowalczyk (ZHP poza granicami Kraju)

6. Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023